Hà Nội lập tổ công tác xây dựng đề án mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn tại cuộc họp, về nội dung Mô hình thành phố thuộc Thủ đô Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
Cầu Nhật Tân (Hà Nội).
Cầu Nhật Tân (Hà Nội).

Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 7/2/2023 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ bảo đảm thời gian, chất lượng, hiệu quả, theo yêu cầu.

Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Tổ công tác của Thành phố xây dựng Đề án mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô (mời đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học tham gia), báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 3/2023; Chủ động xây dựng đề cương, báo cáo đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Nội vụ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2023...

Trước đó, tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã chủ trì cuộc họp về nội dung Mô hình thành phố thuộc Thủ đô.

Tại cuộc họp, đại diện Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ đã báo cáo việc Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Đề án mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2023.