Hà Nội lập đoàn thanh tra xử lý các cá nhân sai phạm tại công trình 8B Lê Trực

Ngày 21-10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã có văn bản giao Thanh tra thành phố thành lập đoàn thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm trật tự xây dựng tại công trình 8B phố Lê Trực (quận Ba Đình).

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu đoàn thanh tra làm rõ trách nhiệm và xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm. Văn bản cũng nêu rõ, Chánh Thanh tra thành phố được quyền triệu tập cán bộ của các đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao; báo cáo đề xuất thành phố xử lý theo quy định pháp luật.