Hà Nội giải quyết việc làm cho hơn 50 nghìn lao động

NDO -

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội, trong quý I/2022, Thành phố đã giải quyết việc làm cho 50.019 lao động, đạt 31,3% kế hoạch năm. Con số này đã tăng 11.313 lao động, tương đương tăng 29,2% so với cùng kỳ năm 2021. 

Các đại biểu dự Phiên giao dịch việc làm thanh niên ngày 12/3/2022 tại Hà Nội (Ảnh: Dolisa Hanoi).
Các đại biểu dự Phiên giao dịch việc làm thanh niên ngày 12/3/2022 tại Hà Nội (Ảnh: Dolisa Hanoi).

Thị trường lao động Thủ đô ghi nhận dấu hiệu tích cực do sự phục hồi và phát triển mạnh từ tháng 3, khi Thành phố đã dần thực hiện quy định thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 với phát triển kinh tế-xã hội.  

Cụ thể, Hà Nội đã tạo việc làm cho 14.325 lao động từ xét duyệt hộ gia đình vay vốn từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hộ với số tiền 695 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 3.347 lao động thông qua hệ thống sàn giao dịch việc làm. Hoạt động tự tạo việc làm và qua tư vấn, giới thiệu việc làm của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm trên địa bàn Thành phố là 32.336 lao động.

Riêng trong tháng 3, nhờ tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao động trong điều kiện bình thường mới song song với thích ứng an toàn, linh hoạt trong kiểm soát dịch bệnh Covid-19, Thành phố đã giải quyết việc làm cho 26.916 lao động, chiếm 53,8% tổng số lao động được giải quyết việc làm trong quý I/2022.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 58 phiên giao dịch việc làm với gần 1.500 đơn vị, doanh nghiệp tham gia. Tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là 21.978 người; tổng số lao động được phỏng vấn là 8.371 lao động; số lao động được tuyển dụng tại phiên là 3.347 lao động.

Từ đầu năm tới nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tích cực phối hợp một số tỉnh, thành phố khu vực phía bắc để  tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối các địa phương.

Các cơ quan chức năng đã tiếp nhận, thẩm định và ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 10.324 người, kinh phí hỗ trợ là 281,7 tỷ đồng. Số lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp giảm 31,2% so với cùng kỳ năm 2021. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm hỗ trợ cho hơn 10,3 nghìn người; hỗ trợ học nghề cho 80 người với số tiền 342 triệu đồng. Riêng trong tháng 3, khoảng 4.600 người được tiếp nhận, thẩm định và ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp, với kinh phí hỗ trợ là 130,3 tỷ đồng. 

Năm 2022, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho ít nhất 160 nghìn lao động.
Lao động qua đào tạo cũng hướng tới tỷ lệ 72,2%.
Tỷ lệ lao động thất nghiệp khu vực thành thị duy trì ở mức dưới 4%.

Lao động và việc làm