Hà Nội công bố đồ án quy hoạch phân khu đô thị Xuân Mai

Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội vừa công bố các quyết định phê duyệt và bàn giao hồ sơ ba đồ án quy hoạch phân khu đô thị Xuân Mai (khu 1, khu 2, khu 3).
0:00 / 0:00
0:00
Quy hoạch ba phân khu đô thị Xuân Mai.
Quy hoạch ba phân khu đô thị Xuân Mai.

Cụ thể, phân khu đô thị Xuân Mai (khu 1) có quy mô diện tích nghiên cứu khoảng gần 890ha, dân số đến năm 2030 gần 74.300 người, hình thành trên cơ sở thị trấn Xuân Mai hiện hữu, được quy hoạch xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật bảo đảm nhu cầu phục vụ đô thị. Phát triển các trung tâm thương mại theo mô hình TOD tại các tuyến giao cắt giữa quốc lộ 6 với trục trung tâm đô thị. Hình thành các trung tâm dịch vụ thương mại, y tế, văn hóa và hành chính cùng với khu đô thị mới. Bên cạnh đó, khai thác phát triển cảnh quan gò đồi bán sơn địa, ao hồ lớn và kênh rạch thoát nước thành khung không gian xanh cho toàn đô thị.

Phân khu đô thị Xuân Mai (khu 2) thuộc địa giới hành chính thị trấn Xuân Mai và các xã Tân Tiến, Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, quy mô diện tích nghiên cứu hơn 820ha, dân số khoảng 34.600 người. Ý tưởng chủ đạo của quy hoạch khu vực này là bảo vệ cảnh quan làng xóm hiện có, xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật bảo đảm nhu cầu phục vụ đô thị. Phát triển các khu công viên cây xanh, sinh thái, nghỉ dưỡng trên cơ sở hành lang xanh sông Bùi, các tuyến mương, kênh rạch và mặt nước hiện có. Phát triển các trung tâm thương mại theo mô hình TOD hai bên trục trung tâm đô thị. Hình thành các trung tâm dịch vụ thương mại, y tế, văn hóa và hành chính cùng với các khu đô thị mới theo hướng đô thị sinh thái.

Phân khu đô thị Xuân Mai (khu 3) thuộc địa giới các xã Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến, Nam Phương Tiến và Hoàng Văn Thụ có diện tích nghiên cứu gần 1.745 ha, quy mô dân số khoảng 148.920 người, được hình thành trên cơ sở phát triển khu đô thị đại học - công nghiệp - dịch vụ tạo thành trung tâm đô thị mới của đô thị vệ tinh Xuân Mai, gồm cụm trường đào tạo ở phía đông bắc và tây nam; cụm công nghiệp và các khu nhà ở mới hiện đại, đồng bộ, hỗ trợ hạ tầng xã hội cho khu vực làng xóm hiện có. Tại khu vực sẽ phát triển các trung tâm thương mại dịch vụ theo mô hình TOD quanh các ga đường sắt đô thị. Hình thành các trung tâm hành chính, y tế, văn hóa và dịch vụ thương mại cùng với các khu đô thị mới hiện đại. Phát triển khu công viên trung tâm của đô thị tại khu vực núi Thoong.

Được biết, Quy hoạch chung đô thị vệ tinh Xuân Mai được phê duyệt từ năm 2015, nhưng do chậm lập quy hoạch phân khu, gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Quy hoạch phân khu đô thị Xuân Mai được duyệt là cơ hội để huyện kêu gọi đầu tư, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội.