Hà Nội có hàng chục lãnh đạo cấp phòng qua thi tuyển

Chiều 28/3, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố Hà Nội đánh giá kết quả công tác quý I/2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kết luận hội nghị chiều 28/3.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kết luận hội nghị chiều 28/3.

Điểm nhấn thời gian qua là Ban Chỉ đạo thành phố đã tập trung đôn đốc, hướng dẫn triển khai Đề án số 21-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thí điểm đổi mới thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố, Báo Hà Nội Mới, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

Đến nay, 3 đơn vị đã tiến hành làm điểm, triển khai thi tuyển 7 chức danh (Ban Tổ chức Thành ủy thi tuyển 5 chức danh; Thành đoàn Hà Nội thi tuyển 1 chức danh; Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thi tuyển 1 chức danh).

Đối với khối các cơ quan nhà nước, UBND thành phố đã phê duyệt danh sách các chức danh cấp trưởng, cấp phòng tại các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm thi tuyển với 76 chức danh tại 46 cơ quan, đơn vị.

Đến nay, 67/76 chức danh đã được thi tuyển (đạt tỷ lệ 88%), trong đó có 65 chức danh có người trúng tuyển, 2 chức danh không có người trúng tuyển.

Kết luận phiên họp, đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu, Ban chỉ đạo tiếp tục tăng cường tuyên truyền bảo đảm thống nhất nhận thức và hành động; tập trung đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tổ chức bộ máy gọn lại, nhưng phải đặc biệt quan tâm cải cách tiền lương, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đồng chí nhất trí ra thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức, viên chức khối các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố năm 2023; ra các quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển và tổ chức thi bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ban Chỉ đạo cũng nhất trí tiếp tục triển khai mô hình thi tuyển cán bộ cấp phòng ở các sở, ban, ngành của thành phố.

Khẳng định tác dụng, hiệu quả đổi mới cơ cấu, tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị thành phố gắn phân cấp, ủy quyền, nâng cao năng lực phục vụ, đồng chí Đinh Tiến Dũng chỉ đạo, sắp tới sẽ tiếp tục thực hiện việc này đối với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch và Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường; sau đó là Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội.

“Đây là những vấn đề hệ trọng, phải kiên quyết đổi mới. Có công khai, minh bạch hay không, có nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp chính là ở đây mà ra”, đồng chí nêu rõ.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng lưu ý, quan điểm của thành phố là tiếp tục tăng cường phân cấp, ủy quyền, phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cấp quận, huyện. Một trong những lĩnh vực phải làm ngay theo cách này là quản lý vỉa hè, lòng đường.

Đồng chí nhấn mạnh: “Cách làm vừa qua là chưa căn cơ, bài bản. Lòng đường vỉa hè phố cổ thì phải ứng xử khác lòng đường phố lớn... phải tính để cho dân kinh doanh, có thể vào buổi tối, vào cuối tuần. Tới đây, cùng với tăng cường phân cấp, ủy quyền cho địa phương, tôi đề nghị phải xây dựng đề án riêng đi sâu vào thiết kế đô thị, cụ thể từng khu vực, công khai, minh bạch, để nhân dân kiểm tra, giám sát, thụ hưởng và thống nhất thực hiện. Trên cơ sở đó, làm từng khu vực, từ từ từng bước, làm đến đâu chặt chẽ, chắc chắn đến đấy”.