Hà Nội bổ sung hơn 1,5 tỷ đồng tặng quà Tết cho các đơn vị phòng, chống dịch Covid-19

NDO -

Nhằm tiếp tục quan tâm, động viên kịp thời các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, UBND thành phố Hà Nội sẽ trích kinh phí từ nguồn Dự phòng ngân sách cấp thành phố năm 2022 để bổ sung đối tượng, mức và kinh phí thăm Tết Nhâm Dần năm 2022 đối với các tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tặng quà động viên cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.
Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tặng quà động viên cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Cụ thể, thành phố sẽ thăm Cơ sở y tế công lập do Trung ương, bộ, ngành quản lý và các Phòng y tế quận, huyện, thị xã. Đồng thời, bổ sung kinh phí cho Sở Y tế Hà Nội và bổ sung có mục tiêu 1,544 tỷ đồng cho các quận, huyện, thị xã để triển khai phương án thăm Tết Nhân Dần năm 2022 đối với các tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19.