Hà Nội ban hành 4 mức chi đặc thù nhằm bảo đảm an sinh xã hội

Ngày 6/7, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền với sự tán thành của 100% đại biểu có mặt. Thành phố dự kiến dành hơn 181 tỷ đồng kinh phí để hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, giai đoạn 2022-2025.

0:00 / 0:00
0:00
Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội trình bày tờ trình tại Kỳ họp. (Ảnh: Duy Linh)
Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội trình bày tờ trình tại Kỳ họp. (Ảnh: Duy Linh)

Theo Nghị quyết, thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ thêm nhiều đối tượng khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn giai đoạn 2022-2025.

Đối tượng áp dụng gồm: người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng trước ngày 1/1/2018; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng từ ngày 1/1/2018 trở đi. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; người lao động giúp việc gia đình. Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương.

Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình; người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (trừ trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm); người tham gia khác.

Hà Nội ban hành 4 mức chi đặc thù nhằm bảo đảm an sinh xã hội -0 Các đại biểu tham dự Kỳ họp bấm nút thông qua Nghị quyết. (Ảnh: Duy Linh)

Đối tượng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được xác định theo quy định tại Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 5/9/2021 của UBND thành phố quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Thành phố dự kiến kinh phí hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2022-2025 khoảng 181.966 triệu đồng. Thời gian thực hiện từ 1/8/2022-31/12/2025.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng quy định 3 nội dung chi, mức chi đặc thù của thành phố Hà Nội, gồm: chi chuẩn bị, tổ chức một số kỳ thi áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dự kiến tổng kinh phí dự kiến 27,9 tỷ đồng/năm. Chi cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của thành phố Hà Nội, dự kiến mỗi năm khoảng 1,36 tỷ đồng.

Chi mức tiền thưởng đối với giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, lĩnh vực thể thao quần chúng do các cấp thành phố, khu vực, toàn quốc tổ chức và chế độ đối với vận động viên khi tham gia các giải thể thao quần chúng.

Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện năm 2022 là 8,3 tỷ đồng. Trong đó, cấp thành phố 4,2 tỷ đồng; cấp quận, huyện, thị xã 2 tỷ đồng; cấp xã, phường, thị trấn 2,1 tỷ đồng.