Hà Nam tăng cường công tác kiểm tra giám sát và nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng

NDO - Ngày 21/12, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức tổng kết công tác công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Cấp ủy và UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa 13; các Văn bản của Trung ương, của UBKT Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đối với Công tác Nội chính cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam yêu cầu: Các cơ quan khối nội chính tiếp tục phát huy tính chủ động trong việc tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; đầu tư xây dựng; tài chính ngân sách; công tác cán bộ...; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nội chính, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Hà Nam tăng cường công tác kiểm tra giám sát và nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng ảnh 1

Các đại biểu dự hội nghị.

Các cơ quan tố tụng phối hợp tiếp nhận, giải quyết kịp thời tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; đẩy mạnh đấu tranh, phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; nhất là các vụ án, vụ việc theo chỉ đạo của cấp trên và của tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm và đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Năm 2022, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Hà Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và Ủy ban kiểm tra các cấp về công tác Kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 530 tổ chức đảng (TCĐ) 1.062 đảng viên; Giám sát 442 lượt TCĐ và 601 đảng viên… Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 20 TCĐ. Qua kiểm tra đã phát hiện 7 TCĐ, 17 đảng viên có vi phạm. Việc xem xét xử lý, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện theo đúng thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình thủ tục; bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời; góp phần răn đe, phòng ngừa, giáo dục cán bộ đảng viên và giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật đảng. Năm 2022 đã thi hành kỷ luật 132 đảng viên.

Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; công tác thanh tra, kiểm tra phòng ngừa phát hiện xử lý hành vi tham nhũng được thực hiện đồng bộ… bảo đảm ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an toàn cuộc sống của nhân dân