Gợi ý lời giải môn Vật lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021

NDO -

Gợi ý lời giải môn Vật lý Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 do các giáo viên thực hiện để thí sinh tham khảo. 

Ảnh: THUỶ NGUYÊN
Ảnh: THUỶ NGUYÊN

Lời giải chi tiết mã đề 216 do các giáo viên nhóm Toán Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Việt Nam thực hiện:

Gợi ý lời giải môn Vật lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 -0

Gợi ý lời giải môn Vật lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 -1

Gợi ý lời giải môn Vật lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 -2

Gợi ý lời giải môn Vật lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 -3

Gợi ý lời giải môn Vật lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 -4

Gợi ý lời giải môn Vật lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 -5

Gợi ý lời giải môn Vật lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 -6

Gợi ý lời giải môn Vật lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 -7