Gợi ý đáp án, lời giải môn Vật lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2

NDO -

Gợi ý đáp án, lời giải chi tiết môn Vật lý của bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, đợt 2, mã đề 209, do các giáo viên nhóm Toán tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Việt Nam thực hiện.

Thí sinh thi tốt nghiệp. Ảnh: THANH TÙNG/TTXVN
Thí sinh thi tốt nghiệp. Ảnh: THANH TÙNG/TTXVN
Gợi ý đáp án, lời giải môn Vật lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 -0
 
Gợi ý đáp án, lời giải môn Vật lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 -1
Gợi ý đáp án, lời giải môn Vật lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 -0
Gợi ý đáp án, lời giải môn Vật lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 -3
Gợi ý đáp án, lời giải môn Vật lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 -4
Gợi ý đáp án, lời giải môn Vật lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 -5
Gợi ý đáp án, lời giải môn Vật lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 -6