Giám sát chặt nhân sự, thiết bị, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình giao thông

NDO - Ngày 29/3, Bộ Giao thông vận tải cho biết, đã có văn bản yêu cầu Cục quản lý chuyên ngành, ngành giao thông các địa phương và Ban Quản lý dự án tăng cường kiểm soát công tác lựa chọn nhà thầu, giám sát chặt về nhân sự, thiết bị được nhà thầu huy động đến công trường, nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng thi công.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ Giao thông vận tải yêu cầu giám sát chặt nhân sự, thiết bị huy động đến công trường, nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình giao thông.
Bộ Giao thông vận tải yêu cầu giám sát chặt nhân sự, thiết bị huy động đến công trường, nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình giao thông.

Theo đó, nhà thầu xây lắp phải cung cấp thông tin và đăng ký với chủ đầu tư, tư vấn giám sát về nhân sự, thiết bị, máy móc thi công huy động đến công trường phù hợp đề xuất trong hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất. Chỉ khi được chủ đầu tư chấp thuận, nhà thầu mới được phép thay thế nhân sự, thiết bị; lực lượng nhân sự, thiết bị thay thế phải tương đương hoặc tốt hơn nội dung đã đề xuất.

Nhà thầu cũng phải thiết lập hệ thống quản lý chất lượng, biện pháp tổ chức thi công, xây dựng tiến độ thi công tổng thể, chi tiết các hạng mục chính trên công trường bảo đảm khoa học, khả thi ngay từ khi triển khai thực hiện dự án/gói thầu.

Đối với các đơn vị tư vấn, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu phải quản lý chặt chẽ tổng mức đầu tư, chi phí đầu tư xây dựng; tính đúng, tính đủ, phù hợp yêu cầu thiết kế, điều kiện xây dựng, mặt bằng giá thị trường và kế hoạch thực hiện dự án.

“Tư vấn giám sát có trách nhiệm huy động, bố trí đầy đủ nhân sự theo quy định của hợp đồng, tổ chức giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của nhà thầu trên công trường; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về những công việc được giao; quy định đầy đủ chế tài xử phạt để xử lý tư vấn khi vi phạm hợp đồng”

Bộ Giao thông vận tải

Nhằm đáp ứng đúng quy định pháp luật về đấu thầu, Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, nghiên cứu xây dựng hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu bảo đảm các tiêu chí đánh giá, xét thầu phù hợp quy định của pháp luật, phù hợp tính chất, đặc điểm, điều kiện thực tế của gói thầu, dự án, lựa chọn được nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm, nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu. Nghiêm cấm các hành vi dàn xếp, thông thầu, chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu, đặt ra các điều kiện bất hợp lý, không phù hợp, hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Nhân sự được lựa chọn vào tổ chuyên gia đấu thầu phải có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất phải đáp ứng nguyên tắc trung thực, khách quan, công bằng, minh bạch và căn cứ theo quy định pháp luật về đấu thầu. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất, cần lưu ý phân tích, đánh giá kỹ các giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công, huy động nhân sự, thiết bị, tài chính của nhà thầu thực hiện gói thầu đáp ứng chất lượng, tiến độ.