Giải pháp chuyển đổi số bền vững

NDO -

Ngày 24/6, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng phối hợp Tập đoàn BKAV tổ chức hội thảo “Phương pháp luận về chuyển đổi số”. Hội thảo được kỳ vọng chuyển tải đến đông đảo các cấp, ngành, đơn vị, doanh nghiệp và các trường đại học trên địa bàn những giải pháp thực hiện chuyển đổi số hiệu quả, bền vững.

Chủ tịch Tập đoàn BKAV Nguyễn Tử Quảng giới thiệu quan điểm mới về chuyển đổi số tại hội thảo.
Chủ tịch Tập đoàn BKAV Nguyễn Tử Quảng giới thiệu quan điểm mới về chuyển đổi số tại hội thảo.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng Lương Hải Âu cho biết, chuyển đổi số là động lực trong phát triển thành phố Hải Phòng. Thành phố cũng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trong toàn bộ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững theo xu thế thời đại hiện nay.

Hội thảo nhằm mục tiêu thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số của Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tại hội thảo, các đại biểu nghe giới thiệu về tầm nhìn dữ liệu tập trung DATA Centric để đáp ứng hiện thực hóa chuyển đổi số theo định nghĩa Bộ Thông tin và truyền thông. Theo đó, chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

Đặc biệt, CEO Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch của Tập đoàn BKAV cũng đưa ra các quan điểm mới về chuyển đổi số lấy dữ liệu làm trung tâm - giải pháp chuyển đổi số bền vững của chính quyền số. Dù công nghệ có thể liên tục thay đổi, nhưng vấn đề cốt lõi cần phải quan tâm chính là dữ liệu.

Giải pháp chuyển đổi số bền vững -0
 Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng và Tập đoàn BKAV ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện chuyển đổi số.

Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng và Tập đoàn BKAV đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm mục đích thúc đẩy cam kết giữa hai bên trong việc phối hợp thực hiện chuyển đổi số của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng.

Đồng thời, BKAV cũng phát huy nguồn lực, thế mạnh về nhân lực, khoa học công nghệ sẽ tư vấn, thử nghiệm, đào tạo và chuyển giao các công nghệ, giải pháp, nền tảng chuyển đổi số hỗ trợ Hải Phòng thực hiện các mục tiêu của chuyển đổi số.