Chủ tịch Tập đoàn BKAV Nguyễn Tử Quảng giới thiệu quan điểm mới về chuyển đổi số tại hội thảo.

Giải pháp chuyển đổi số bền vững

Ngày 24/6, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng phối hợp Tập đoàn BKAV tổ chức hội thảo “Phương pháp luận về chuyển đổi số”. Hội thảo được kỳ vọng chuyển tải đến đông đảo các cấp, ngành, đơn vị, doanh nghiệp và các trường đại học trên địa bàn những giải pháp thực hiện chuyển đổi số hiệu quả, bền vững.