Chủ tịch Tập đoàn BKAV Nguyễn Tử Quảng giới thiệu quan điểm mới về chuyển đổi số tại hội thảo.

Giải pháp chuyển đổi số bền vững

Ngày 24/6, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng phối hợp Tập đoàn BKAV tổ chức hội thảo “Phương pháp luận về chuyển đổi số”. Hội thảo được kỳ vọng chuyển tải đến đông đảo các cấp, ngành, đơn vị, doanh nghiệp và các trường đại học trên địa bàn những giải pháp thực hiện chuyển đổi số hiệu quả, bền vững.

Khai trương Cổng đăng ký tiên miền quốc gia “.vn” thành phố Hải Phòng

Khai trương Cổng đăng ký tên miền quốc gia “.vn” cho các doanh nghiệp Hải Phòng

Sáng 27/5, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng phối hợp Trung tâm Internet Việt Nam tổ chức chương trình phát triển tên miền quốc gia “.vn” hỗ trợ các doanh nghiệp. Đông đảo các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã tham dự chương trình có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện chuyển đổi số này.