Giá xăng, dầu tiếp tục tăng lần thứ 6

NDO -

Ở kỳ điều hành định kỳ của Liên bộ Công thương-Tài chính ngày 1/3, giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu trong nước tăng lần thứ 6 liên tiếp. Theo đó, xăng E5 RON92 tăng 545 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 547 đồng/lít; dầu diesel tăng 509 đồng/lít, dầu hỏa tăng 469 đồng/lít và dầu mazút tăng 536 đồng/kg.

Ảnh: THÀNH ĐẠT
Ảnh: THÀNH ĐẠT

Sau khi thực hiện giảm mức trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 26.077 đồng/lít, tăng 545 đồng/lít so với giá hiện hành;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 26.834 đồng/lít, tăng 547 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 21.310 đồng/lít, tăng 509 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành;

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.978 đồng/lít, tăng 469 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 18.468 đồng/kg, tăng 536 đồng/kg so với giá bán hiện hành.

 Biến động giá xăng dầu trong một năm qua. Đồ họa: Bảo Minh 

Liên bộ Công thương-Tài chính cũng cho biết không thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa; mức trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg. 

Liên bộ thực hiện chi Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng Xăng E5RON92 ở mức 250 đồng/lít, Xăng RON95 ở mức 220 đồng/lít, Dầu diesel ở mức 300 đồng/lít.

Việc trích lập và chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 1/3/2022.

Việc áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 1/3/2022.

Theo quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 về kinh doanh xăng dầu, kỳ điều hành và công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu sẽ thực hiện vào các ngày 1, 11, 21 hằng tháng, Nghị định có hiệu lực từ ngày 2/1/2022, như vậy kỳ điều hành giá xăng dầu đầu tiên sau khi Nghị định số 95/2021/NĐ-CP có hiệu lực là ngày 11/1/2022.