Dược liệu Trung Ương 2 bị xử phạt vì không đăng ký giao dịch chứng khoán

NDO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương 2, tổng số tiền phạt 410 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán, công bố thông tin sai hạn. Cùng với đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm trong công bố thông tin.
0:00 / 0:00
0:00

Theo đó, Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương 2 (địa chỉ trụ sở chính tại 24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh), bị phạt hành chính theo Quyết định số 649/QĐ-XPVPHC số tiền 350 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương 2 trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/1/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực). Tuy nhiên, đến nay, Công ty không thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán.

Cùng việc bị phạt tiền, Công ty buộc phải có biện pháp khắc phục là nộp hồ sơ đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán cho Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong thời hạn tối đa 60 ngày.

Đồng thời, với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, Công ty bị phạt tiền 60 triệu đồng.

Trước đó, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về các tài liệu: Tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021, 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

Tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương 2 là 410 triệu đồng.

* Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (địa chỉ trụ sở chính tại số 19-21-23-25 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh) bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 249/QĐ-XPHC số tiền 85 triệu đồng, do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, năm 2021, 6 tháng đầu năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022;

Ngân hàng báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý III, IV/2020; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên soát xét năm 2020, 2021; Báo cáo thường niên năm 2020; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I, III, IV/2021; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I, II/2022.