Nhiều tờ báo lớn của Lào ngày 2 và 3-9 đưa nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào.

Truyền thông Lào đưa tin đậm nét kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam

Trong mấy ngày qua, các phương tiện truyền thông của Lào như Báo Pasaxon, Pathetlao Daily, Laophattana Daily News, Vientiane Times, Socio-Economic News, Đài Phát thanh quốc gia Lào, Đài Truyền hình quốc gia Lào, các báo điện tử đều đồng loạt đưa nhiều tin tức kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2020).