Đưa Tây Nguyên phát triển bứt phá, toàn diện, bền vững và bảo đảm quốc phòng, an ninh

NDO - Sáng 29/2, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Chính phủ tổ chức Hội nghị phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội nghị phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên.
Quang cảnh Hội nghị phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên.

Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên và đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, Trung ương; lãnh đạo 5 tỉnh Tây Nguyên: Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắk Nông và 9 tỉnh phụ cận: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Phước; đại diện lãnh đạo một số Cục thuộc Bộ Công an, vụ chức năng thuộc Văn phòng Chính phủ…

Đưa Tây Nguyên phát triển bứt phá, toàn diện, bền vững và bảo đảm quốc phòng, an ninh ảnh 1

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Trong những năm qua, quán triệt thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, các tỉnh Tây Nguyên, sự tham gia tích cực của nhân dân… kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên có bước phát triển tích cực; giá trị văn hóa các dân tộc được bảo tồn, kế thừa và phát huy; thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân được củng cố; an ninh, trật tự được bảo đảm.

Tuy nhiên, phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên vẫn chưa tương xứng với vị trí, vai trò, tiềm năng, lợi thế của vùng. Đề phát triển bền vững Tây Nguyên, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, củng cố vững chắc an ninh, quốc phòng theo đúng mục tiêu, yêu cầu Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định ban hành Đề án phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên.

Hội nghị được nghe đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an quán triệt những nội dung trọng tâm Đề án của Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên, trọng tâm là mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên thời gian tới.

Hội nghị đã nghe phát biểu tham luận của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên nêu những khó khăn, vướng mắc… trên cơ sở đó tìm ra những giải pháp tháo gỡ phù hợp nhằm góp phần đưa Tây Nguyên phát triển bền vững; từng bước hiện thực hóa Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an ghi nhận bước chuyển biến trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng an ninh của các tỉnh Tây Nguyên; biểu dương những cố gắng, nổ lực của Cấp ủy, chính quyền Tây Nguyên. Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, Tây Nguyên là vùng đất giàu về truyền thống lịch sử và văn hóa và nhất là những tiềm năng, lợi thế về kinh tế, tuy nhiên do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, chưa phát huy xứng tầm.

Bộ trưởng khẳng định: Đảng và Nhà nước, Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến sự phát triển của Tây Nguyên; đã có nhiều quyết sách, chính sách để đưa Tây Nguyên phát triển ngang tầm với các vùng kinh tế trên cả nước, gần đây là Nghị quyết số 23 -NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Đề án phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ an ninh Tổ quốc; với những tiềm năng, lợi thế để “Tây Nguyên nghèo là không chấp nhận được!”.

Đưa Tây Nguyên phát triển bứt phá, toàn diện, bền vững và bảo đảm quốc phòng, an ninh ảnh 2

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an phát biểu kết luận hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các ban, bộ, ngành và địa phương các tỉnh Tây Nguyên thống nhất, đồng lòng, hành động quyết liệt, thực hiện cho được các quan điểm chỉ đạo; tập trung mọi biện pháp, nguồn lực, nỗ lực thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp mới, đột phá để thực hiện các mục tiêu cụ thể nêu trong Đề án của Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên với tinh thần “Năm quyết liệt”: Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn; Quyết liệt hoàn thiện, triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù đối với Tây Nguyên;

Quyết liệt thúc đẩy điểm đột phá, đánh thức, khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng; phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, con người vùng đất Tây Nguyên, khí chất oai hùng, kiên trung, bất khuất thành nguồn lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên;

Quyết liệt giải quyết từ sớm, từ xa, từ cơ sở các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ; Quyết liệt củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, theo đúng tinh thần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo: “Ai không dám làm, ai không làm được thì đứng sang một bên cho người khác làm !”.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đề cao trách nhiệm trong nắm bắt, phát huy tiềm năng, cơ hội, lợi thế thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tạo sinh kế cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giữ vững an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ. Cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên các tỉnh Tây Nguyên huy động sức mạnh tổng lực thực hiện Đề án, tận dụng các lợi thế để biến thành cơ hội phát triển, tự lực, tự cường vươn lên; cấp ủy, chính quyền các tỉnh phụ cận phối hợp chặt chẽ với các tỉnh Tây Nguyên trong triển khai Đề án của Chính phủ, tăng cường hợp tác, liên kết phát triển du lịch, hệ thống hạ tầng giao thông, thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, nguồn nhân lực, sinh thái sẵn có, độc đáo của Tây Nguyên.

“Với lịch sử lâu đời, truyền thống anh hùng, bất khuất trong kháng chiến và mạnh mẽ, sáng tạo vươn lên trong đổi mới; tinh thần đoàn kết, một lòng son sắt theo Đảng, theo Bác Hồ của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, tin tưởng sâu sắc rằng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, với khí thế mới, động lực mới của mùa xuân mới, năm mới sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, sớm đưa Tây Nguyên phát triển bứt phá, toàn diện và bền vững”, Đại tướng Tô Lâm khẳng định.