Đồng Nai xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, phụng sự nhân dân

NDO - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, nói đến đoàn kết toàn dân là nói đến lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Do đó, nhiệm vụ của chúng ta là xây dựng, cũng cố hơn nữa niềm tin của nhân dân, bằng cách xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, bộ máy phụng sự nhân dân.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Sáng 29/3, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Đồng Nai về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Đồng Nai đã phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, giành được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, hệ thống chính trị được cũng cố và kiện toàn, an ninh trật tự được bảo đảm, kinh tế có bước phát triển quan trọng, văn hóa- xã hội đạt được nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Nổi bật là thu nhập bình quân đầu người của Đồng Nai năm 2022 đạt hơn 132 triệu đồng/người, tăng gấp 13 lần so với năm 2003; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,08% so với 5,64% vào 20 năm trước; triển khai cuộc vận động “Vì người nghèo” đã nhận được sự đóng góp, ủng hộ số tiền hơn 417 tỷ đồng, xây dựng được 17.478 căn nhà.

Một trong những hạn chế được chỉ rõ là việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc gắn với thực hiện quy chế dân chủ, nhân rộng điển hình, các mô hình hoạt động của từng đoàn thể ở khu dân cư còn hạn chế, chưa thường xuyên. Chính quyền một số nơi chưa làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với những vụ việc phát sinh, còn xảy ra điểm nóng; tình trạng khiếu nại, tố cáo của công dân còn tồn đọng, chậm giải quyết.

Trên cơ sở phân tích những kết quả đạt được, tồn tại, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung làm rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp trong thời gian tới để thực hiện tốt Nghị quyết 23 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, xây dựng Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững, tất cả vì cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng của người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh, Nghị quyết 23 là nghị quyết vô cùng quan trọng đối với các tổ chức Đảng, dù đã ban hành hơn 20 năm trước nhưng đến nay nhiều nội dung vẫn còn nguyên giá trị và đặc biệt quan trọng. Do đó, đề nghị cả hệ thống chính trị trên địa bàn cần nhận thức sâu sắc và tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt nghị quyết này: “Nói đến đoàn kết toàn dân là nói đến lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Do đó, nhiệm vụ của chúng ta là xây dựng, cũng cố hơn nữa niềm tin của nhân dân, bằng cách xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, bộ máy phụng sự nhân dân”, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nói.

 Đồng Nai xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, phụng sự nhân dân ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các ngành trên địa bàn tỉnh thường xuyên nắm bắt, dự báo tình hình nhân dân để kịp thời giải quyết những nhu cầu chính đáng, nhất là xử lý dứt điểm những vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị,nêu cao sự tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính quyền các cấp cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện công khai, dân chủ trong hoạt động quản lý, điều hành, nhất là trong quá trình thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội có thu hồi đất, đền bù, hỗ trợ, tái định cư.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tặng Bằng khen cho 30 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy.