Động lực phát triển nhìn từ vai trò cấp ủy

Cũng như nhiều địa phương cả nước, thời gian qua cấp ủy, chính quyền cùng cộng đồng các dân tộc tỉnh biên giới, miền núi Lào Cai  thực hiện “mục tiêu kép” vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 vừa  thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức đặt ra, toàn tỉnh vẫn dồn sức bảo đảm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp  nhiệm kỳ 2020-2025.

Người dân xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai) chuyển đổi từ trồng sắn sang quế, vừa phủ xanh đồi núi, vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao, bền vững. (Ảnh Quốc Hồng)
Người dân xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai) chuyển đổi từ trồng sắn sang quế, vừa phủ xanh đồi núi, vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao, bền vững. (Ảnh Quốc Hồng)

Quá trình này, đòi hỏi trước hết từ cấp ủy, chính quyền  các cấp đổi mới phương pháp, tác phong lãnh đạo, công tác, sớm khắc phục sự trì trệ, yếu kém, tạo được sự đồng thuận, nỗ lực của hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội, tạo động lực  vượt qua thách thức.  

Chuyển động từ nông thôn đến đô thị

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh Lào Cai là tập trung cho chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và phát triển thành phố Lào Cai đạt tiêu chí đô thị loại I. Đối với tỉnh miền núi, biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số, hạ tầng còn nhiều bất cập, đội ngũ cán bộ không đồng đều, những nhiệm vụ trên được xem là thách thức. 

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong trao đổi: Thực tế đó đòi hỏi tỉnh không chỉ ưu tiên nguồn lực đầu tư, mà phải đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp hiệu quả để nâng cao hiệu lực lãnh đạo, quản lý. 

Huyện Bát Xát coi xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm. Qua khảo sát đánh giá sát tình hình thực tế của 20 xã, Huyện ủy phối hợp UBND  huyện có chương trình hành động đồng bộ, khoa học tạo đột phá, nâng cao chất lượng NTM của từng xã và toàn huyện. 

Bí thư Huyện ủy Bát Xát Nguyễn Trung Triều trao đổi: Huyện gắn giải pháp tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị vào trọng tâm đầu tư. Huyện tập trung quy hoạch, phát triển tạo thành vùng sản xuất hàng hóa đối với các ngành hàng chủ lực cấp tỉnh và huyện; khuyến khích liên kết, tập trung đất đai. Bát Xát đã chuyển đổi 135 ha đất sản xuất kém hiệu quả sang phát triển ngành hàng chủ lực như: chè, chuối, dứa, dược liệu...; cấp mã vùng cho hơn 1.000 ha chuối, chè. Huyện cũng thu hút doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đến đầu tư các dự án sản xuất nông nghiệp hàng hóa, xúc tiến thương mại, kết nối đưa nông sản địa phương đi xa. 

Quá trình xây dựng NTM, huyện Bảo Thắng tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới lề lối làm việc, tác phong, phong cách công tác và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ “công bộc”. Công nghệ thông tin cũng được ứng dụng tới từng chi bộ, đầu mối Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể huyện và cơ sở. Qua khảo sát có hơn 97% số người dân hài lòng với việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn. 

Năm 2021, từ huyện đến cơ sở tổ chức 105 cuộc tiếp xúc, đối thoại với hơn 5.000 ý kiến và hơn 3.100 lượt người tham dự. Hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy các cấp, các cơ quan quản lý nhà nước với nhân dân tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Qua đó, trong xây dựng NTM, nhân dân đóng góp ủng hộ làm được 353,73 km đường điện chiếu sáng nông thôn; 333,95 km đường hoa. Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư mạnh mẽ nhất là giao thông nông thôn, trường lớp học, trạm y tế, thủy lợi, điện, mạng lưới thông tin truyền thông... từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn. 

Năm 2018, tỉnh Lào Cai đã điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Lào Cai và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn năm 2050. Theo đó, thành phố Lào Cai sẽ hướng tới đô thị sinh thái, gắn với hình ảnh “Thành phố trong rừng, rừng trong thành phố”. Không gian đô thị sẽ góp phần khai thác các tiềm năng về phát triển kinh tế, nhất là với du lịch, dịch vụ, kinh tế cửa khẩu. Thành phố đóng vai trò đô thị hạt nhân trong quần thể khu du lịch quốc gia Sa Pa-Y Tý, huyện Bát Xát. 

Thành phố Lào Cai cũng tập trung thực hiện Đề án số 04 của Tỉnh ủy. Cho đến nay thành phố đã cơ bản hoàn thành hai nhóm mục tiêu cụ thể của đề án là phát triển, quản lý đô thị và chất lượng đô thị góp phần thu hút thêm nhiều dự án phát triển kinh tế-xã hội. 

Động lực phát triển nhìn từ vai trò cấp ủy -0
Cán bộ khuyến nông xã Y Tý, huyện Bát Xát hướng dẫn bà con dân tộc Hà Nhì cách chăm sóc, thu hoạch cây sâm đất Hoàng Sin Cô bảo đảm chất lượng cao. 

Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Lào Cai Trần Thị Nguyệt cho biết thêm: Bên cạnh việc thực hiện chỉ đạo chung của Tỉnh ủy, Thành ủy Lào Cai cũng ban hành những đề án, chỉ thị riêng nhằm phát huy cao nhất tính linh hoạt, sáng tạo của người đứng đầu cấp ủy các tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhanh chóng thích ứng với những biến đổi bất ngờ. Cụ thể như Đề án về phát triển cơ sở hạ tầng đô thị loại 1, giai đoạn 2020-2025 và Chỉ thị về tăng cường bảo vệ môi trường của Thành ủy ra đời trong thời điểm dịch Covid-19 đang tràn vào nước ta. 

Qua một năm thực hiện, các đề án và chỉ thị này đã tạo thống nhất cao, được sự tham gia tích cực của nhân dân. Bảo vệ môi trường, xây dựng cơ quan, địa phương sáng, xanh, sạch, đẹp đã đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tỉnh chỉ đạo đưa toàn bộ sản phẩm OCOP (chương trình “mỗi xã, phường một sản phẩm”) lên sàn thương mại điện tử, phấn đấu  50% số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất có sản phẩm OCOP được tạo gian hàng số và có tài khoản thanh toán điện tử. 

Phát huy vai trò cấp ủy viên và người đứng đầu

Nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ tỉnh Lào Cai xác định hướng mục tiêu phấn đấu là “khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đưa Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng trung du, miền núi phía bắc”. 

Tỉnh ủy Lào Cai ban hành nhiều nghị quyết và đề án để chăm lo, xây dựng, củng cố tổ chức đảng gắn với phát triển đảng viên: Quy định rõ về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị và cá nhân của người đứng đầu cấp ủy các cấp, các ngành đối với công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cấp mình quản lý. Các cấp ủy hướng mạnh về cơ sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên, trong đó có nhiệm vụ chỉ đạo, giúp đỡ và trực tiếp dự sinh hoạt định kỳ chi bộ ở cơ sở để lắng nghe ý kiến của đảng viên, quần chúng, nhất là ở những xã, thị trấn, thôn, bản khó khăn, từ đó có chủ trương, định hướng nhiệm vụ ở từng cấp sát với thực tế cơ sở đang đặt ra.

Si Ma Cai là huyện vùng cao, biên giới của tỉnh Lào Cai, dân số hơn 37 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90%. Toàn huyện có 13 đơn vị hành chính cấp xã và 59 thôn, bản. 

Nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị giai đoạn mới, Bí thư Huyện ủy Si Ma Cai Nguyễn Văn Minh cho biết, Đảng bộ huyện đã tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và đồng bào dân tộc thiểu số; làm tốt công tác quy hoạch và bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác vận động quần chúng và xây dựng các đoàn thể quần chúng vững mạnh gắn liền với các nhiệm vụ kinh tế-xã hội. 

Cùng với xây dựng, phát triển đội ngũ đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, thực hiện đổi mới, sáng tạo trong xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, toàn tỉnh Lào Cai đã kiện toàn nhiều loại hình tổ chức cơ sở đảng thành bốn loại hình chủ yếu để có giải pháp lãnh đạo; đổi mới việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy theo chủ trương hướng mạnh về cơ sở. Mặt khác, các cấp ủy thực hiện chế độ quản lý tổ chức, cán bộ theo hướng phân cấp mạnh cho cấp dưới. 

Cấp trên trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy đảng đánh giá cán bộ theo hướng đa chiều, toàn diện và phù hợp tình hình thực tế theo định kỳ hằng năm và trước khi bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm.