Đồng hành với thanh niên thực hiện khát vọng đất nước hùng cường

Hôm nay 26/3/2022 là dấu mốc quan trọng và mang ý nghĩa sâu sắc, đánh dấu 91 năm xây dựng, trưởng thành, cống hiến của tổ chức Ðoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã từng bước khẳng định bản lĩnh cách mạng, giữ vững niềm tin sắt son với Ðảng.
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã từng bước khẳng định bản lĩnh cách mạng, giữ vững niềm tin sắt son với Ðảng.

Hòa chung không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên năm 2022, hàng triệu đoàn viên, thanh niên, cán bộ đoàn, hội trên cả nước đã và đang tích cực thi đua lập thành tích trên mọi lĩnh vực, cùng toàn dân chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng.

91 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, được Bác Hồ kính yêu dìu dắt, rèn luyện, Ðoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã từng bước khẳng định bản lĩnh cách mạng, giữ vững niềm tin sắt son với Ðảng, với dân tộc, dần trở thành lực lượng xung kích, tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, đội dự bị tin cậy của Ðảng. Ðoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh luôn kiên trì, kiên định thực hiện vị trí, chức năng, vai trò trong hệ thống chính trị, góp phần khẳng định, giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam. Qua các phong trào, cuộc vận động do tổ chức Ðoàn phát động, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã có cơ hội thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tiên phong, tình nguyện đảm nhận những việc khó, việc mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Việc giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Ðoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh luôn được các thế hệ cán bộ Ðoàn, đoàn viên, thanh niên xem là nghĩa vụ, trách nhiệm và là mệnh lệnh đặc biệt của trái tim và khối óc. Vì vậy, các cấp bộ Ðoàn luôn tích cực nghiên cứu, đổi mới đồng bộ nội dung, phương thức hoạt động; chủ động tìm tòi những hướng đi mới, phù hợp quy luật phát triển của thời đại và nhu cầu, nguyện vọng của thanh thiếu niên thông qua các phong trào hành động cách mạng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng một số thanh niên a dua, lôi kéo người khác hùa theo những xu hướng, trào lưu tiêu cực, thậm chí bất chấp để thể hiện “cái tôi” một cách lệch lạc, tham gia vào những hành vi chống phá, gây bất ổn trật tự xã hội, đặc biệt là trên không gian mạng. Ðây là biểu hiện của sự xa rời lý tưởng cách mạng, thiếu vững vàng về bản lĩnh chính trị, thói quen sống ích kỷ, hưởng thụ, vô cảm trước những thử thách, khó khăn của dân tộc. Ðáng lo ngại hơn, tình trạng tội phạm, tệ nạn xã hội trong giới trẻ vẫn ngày một gia tăng...

Trình độ chuyên môn, tay nghề của một số đối tượng thanh niên ở các vùng nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số đã chuyển biến nhưng vẫn còn khoảng cách lớn so với mặt bằng chung. Thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương còn gặp nhiều khó khăn trong đời sống, việc làm. Trong khi đó, công tác đoàn đôi lúc chưa kịp thời bám sát tình hình, tâm tư của thanh niên, vai trò của tổ chức Ðoàn có những lúc còn mờ nhạt, thụ động, Ðoàn thanh niên cấp cơ sở nhiều nơi còn sa vào hình thức, thiếu kiên trì, thiếu sáng tạo.

Trước những hạn chế, khó khăn và thách thức nêu trên, để tiếp tục khẳng định quyết tâm trở thành “người bạn” đặc biệt của tuổi trẻ, lực lượng tiên phong trên mọi mặt trận dưới cờ Ðảng quang vinh, tổ chức Ðoàn các cấp cần tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu, kiên trì và quyết liệt hơn trong đổi mới nội dung các chương trình hành động, hình thức sinh hoạt chính trị và sinh hoạt truyền thống theo hướng phù hợp nhu cầu, tâm lý, mang lại lợi ích thiết thực, chính đáng cho tuổi trẻ.

Ðặc biệt, cần tập trung khơi gợi truyền thống yêu nước, xung kích cách mạng, gắn bó, đoàn kết, hiếu học, say mê sáng tạo của các thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam. Tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Ðoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt, cống hiến.

Tận dụng tốt hơn nữa thế mạnh của internet, mạng xã hội để tập hợp, định hướng, củng cố niềm tin vững chắc của thanh niên vào con đường mà Ðảng ta đã lựa chọn. Mỗi phong trào cách mạng, chương trình hành động được triển khai sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm sẽ là tiền đề để đoàn viên, thanh niên sẵn sàng đón nhận thử thách, dám nghĩ, dám làm, xung kích phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền Tổ quốc.

Với trách nhiệm dìu dắt, định hướng, các cấp ủy đảng, chính quyền cần nhìn nhận sâu sắc hơn, tin tưởng, tạo điều kiện thuận lợi, thường xuyên quan tâm, lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, khích lệ, gợi mở các vấn đề để tổ chức Ðoàn và thanh niên được phấn đấu, rèn luyện, phát huy tốt nhất năng lực, trình độ và sức sáng tạo. Các bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ với tổ chức Ðoàn trong tạo điều kiện, môi trường, cơ chế thông thoáng để thanh niên thể hiện tài năng, tự tin khởi nghiệp, khẳng định bản thân, trở thành những công dân có ích, góp phần quan trọng xây dựng, làm chủ đất nước giàu đẹp, phồn vinh, hiện đại.

91 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh