Ðồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021

NDO -

Hôm qua, 23-10, ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ sáu, Quốc hội (QH) khóa XIV.
Ðúng 15 giờ chiều, tại hội trường, các đại biểu QH nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 với 476 trong số 477 đại biểu QH tán thành (đạt tỷ lệ 99,79% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt; bằng 98,14% tổng số đại biểu Quốc hội). Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trúng cử chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp đó, QH thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước. Ảnh: DUY LINH
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước. Ảnh: DUY LINH

Ngay sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng diễn ra trang trọng tại Hội trường Diên Hồng. Trước Quốc kỳ, QH và cử tri cả nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào và cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Phát biểu ý kiến sau khi tuyên thệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trân trọng cảm ơn QH đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Nhấn mạnh đây là vinh dự vô cùng to lớn, đồng thời là trách nhiệm hết sức nặng nề, đồng chí Nguyễn Phú Trọng hứa sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ như lời tuyên thệ trước QH, trước đồng bào và cử tri cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định sẽ cố gắng hết sức mình, nỗ lực phấn đấu để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mà Hiến pháp, pháp luật đã quy định và Ðảng, Nhà nước, nhân dân đã giao phó.

Thay mặt Ðảng, Nhà nước, QH, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tặng những bó hoa tươi thắm chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Trước đó, các đại biểu QH thảo luận tại Ðoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Tiếp theo, tại hội trường, dưới sự điều hành của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, QH đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng báo cáo kết quả thảo luận tại Ðoàn đại biểu QH về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. QH bầu Ban kiểm phiếu và tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ðầu giờ chiều qua, QH thảo luận tại tổ về: Kết quả thực hiện Nghị quyết của QH về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2018 và ba năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 -2020; kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019; kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018; dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019 và kế hoạch tài chính - NSNN ba năm quốc gia 2019 - 2021; phân bổ nguồn kinh phí còn lại và chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm 2017. QH thảo luận tổ về đánh giá giữa kỳ về việc thực hiện: kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; kết quả ba năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Ðóng góp ý kiến thảo luận, nhiều đại biểu cho rằng chín tháng đầu năm, nền kinh tế có sự tăng trưởng tốt, mức tăng GDP trong chín tháng vượt trội so với cùng kỳ nhiều năm vừa qua. Sự phát triển kinh tế trong năm 2018 vượt nhiều chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, các đại biểu QH: Trần Anh Tuấn; Phạm Phú Quốc (TP Hồ Chí Minh) cùng một số đại biểu khác cho rằng, nền kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào nguồn lực bên ngoài, nhất là các doanh nghiệp FDI. Sự gắn kết các doanh nghiệp trong chuỗi FDI vẫn yếu. Trong bối cảnh hiện nay, nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng... Bởi vậy, thời gian tới, Chính phủ cần có các chính sách tiền tệ, thu chi ngân sách để kiềm chế lạm phát không gây ảnh hưởng đến việc sản xuất của các doanh nghiệp...

Các đại biểu QH đã nghe Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch. Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết: Việc xây dựng dự án luật nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Ðảng tại Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 11-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, bãi bỏ các quy hoạch về phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể; bảo đảm thống nhất với các nguyên tắc sửa đổi luật đã được áp dụng trong quá trình xây dựng luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có liên quan quy hoạch, đồng thời bảo đảm các mục tiêu, yêu cầu về quản lý nhà nước của các ngành trong phát triển KT-XH. Dự thảo luật gồm 32 điều, trong đó có 31 điều quy định việc sửa đổi các luật và một điều về quy định hiệu lực thi hành luật.

Cùng ngày, tại hội trường, QH đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của QH Nguyễn Ðức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. QH đã nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ðỗ Văn Chiến, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá kết quả ba năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH Hà Ngọc Chiến trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung này.

QH cũng nghe Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ðầu tư công; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của QH Nguyễn Ðức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự án luật này.

Cuối buổi chiều, dưới sự điều hành của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, QH đã nghe Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận ở Ðoàn đại biểu QH về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn. QH phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi nghe công bố kết quả kiểm phiếu và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn, QH đã biểu quyết, thông qua nghị quyết này.

QH đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông và tiến hành thảo luận ở Ðoàn.

* Phát biểu nhậm chức của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

* Tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Trọng