Đồng chí Giàng Páo Mỷ tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

NDO -

Chiều 22-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã bầu ra Ban Chấp hành khóa 14 nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 47 đồng chí, để khuyết hai đồng chí.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Giàng Páo Mỷ phát biểu tại Đại hội.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 14 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) tỉnh ủy với 11 đồng chí, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư và Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu -0
Đại hội Đại biểu tỉnh Lai Châu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí: Trần Tiến Dũng, Lê Văn Lương đã được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu -0
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT tỉnh Lai Châu.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ, giới tính Nữ, sinh ngày 22-12-1963, dân tộc Mông; quê quán xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu; trình độ đại học ngành Trinh sát.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ vào Đảng chính thức ngày 20-10-1999.

Từ tháng 2-1984 đến tháng 9-1985: Công tác tại Phòng PX13, Công an tỉnh Lai Châu.

Từ tháng 10-1985 đến tháng 11-1991: Học viên Trường Đại học An ninh nhân dân tại Thanh Xuân, Hà Nội.

Từ tháng 12-1991 đến tháng 12-1999: Cán bộ Công an huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Từ tháng 1-2000 đến tháng 8-2002: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Từ tháng 9-2002 đến tháng 12-2003: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Từ tháng 1-2004 đến tháng 5-2004: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (lâm thời), Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Từ tháng 6-2004 đến tháng 5-2007: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu.

Từ tháng 6-2007 đến tháng 7-2008: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu.

Từ tháng 8-2008 đến tháng 5-2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu.

Từ tháng 6-2015 đến tháng 1-2016: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu.

Từ tháng 2-2016 đến tháng 6-2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu

Từ tháng 7-2016 đến tháng 8-2018: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu.

-Từ tháng 9-2018 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng