Đội mưa lên chùa cúng lễ Vu Lan

Ngày 12/8/2022 (tức 15/7 âm lịch), dù thời tiết vẫn mưa to do ảnh hưởng của cơn bão số 2, người dân Thủ đô Hà Nội vẫn đến chùa cúng lễ Vu Lan đúng ngày Rằm tháng 7, thành kính hướng về cha mẹ, ông bà, tổ tiên.
Cho dù trời mưa to, người dân tới chùa Phúc Khánh thành tâm cầu khấn dịp Lễ Vu Lan.
Cho dù trời mưa to, người dân tới chùa Phúc Khánh thành tâm cầu khấn dịp Lễ Vu Lan.
Đội mưa lên chùa cúng lễ Vu Lan ảnh 1
Đội mưa lên chùa cúng lễ Vu Lan ảnh 2
Đội mưa lên chùa cúng lễ Vu Lan ảnh 3
Thành tâm cầu khấn tại chùa Phúc Khánh.
Đội mưa lên chùa cúng lễ Vu Lan ảnh 4
Người dân thành tâm cầu khấn tại chùa Quán Sứ dù trời mưa to.
Đội mưa lên chùa cúng lễ Vu Lan ảnh 5
Đội mưa đến chùa Quán Sứ thắp nén tâm hương.
Đội mưa lên chùa cúng lễ Vu Lan ảnh 6
Thành tâm cầu khấn dù trời mưa to.
Đội mưa lên chùa cúng lễ Vu Lan ảnh 7
Hóa vàng sau khi làm lễ tại chùa Quán Sứ.
Đội mưa lên chùa cúng lễ Vu Lan ảnh 8

Cầu khấn nhân mùa Vu Lan tại chùa Quán Sứ.

Đội mưa lên chùa cúng lễ Vu Lan ảnh 9

Nhiều người không thể vào bên trong nên đứng ngoài vái vọng tại chùa Quán Sứ.

Theo TTXVN