Tâm huyết với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Đọc kỹ bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới đăng trên Báo Nhân Dân mới đây của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tôi rất tâm đắc với tinh thần kiên quyết trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Nhìn lại 10 năm thực hiện công cuộc xây dựng và phát triển đất nước theo Nghị quyết Đại hội XI và XII của Đảng, chúng ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhưng đồng thời cũng bộc lộ những yếu kém, thiếu sót trong công tác quản lý điều hành. 

Chỉ tính riêng từ năm 2016 đến nay, hàng loạt cán bộ cấp cao của Đảng đã bị xem xét kỷ luật với nhiều hình thức, thể hiện rõ quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, thể hiện tinh thần không khoan nhượng với bất cứ hành vi vi phạm nào của cán bộ, đảng viên. Có nhiều đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư đã bị kỷ luật. Như ở Đà Nẵng, một số cán bộ lãnh đạo đứng đầu của thành phố ở nhiệm kỳ này và các nhiệm kỳ trước bị kỷ luật với nhiều mức độ khác nhau, trong đó, hai đồng chí nguyên là Chủ tịch UBND thành phố, cùng hàng loạt cán bộ lãnh đạo sở, ngành… đã bị khởi tố vì những sai phạm nghiêm trọng trong điều hành, quản lý, vận dụng sai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Có được kết quả đó, trước hết là nhờ Đảng ta, mà đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo từng bước đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Nhờ đó, công tác này được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá hết sức mạnh mẽ. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh rất lớn đối với mọi cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ, đảng viên đứng đầu các bộ, ngành, đơn vị, địa phương, cán bộ có vị trí quan trọng, ảnh hưởng lớn đến xã hội; được cán bộ, đảng viên, nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao và đồng tình ủng hộ.

Chúng ta đang chuẩn bị các bước để tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Mặc dù công tác kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả to lớn, nhưng vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật chưa được phát hiện, xử lý. Tôi rất mong Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, rà soát kỹ, chặt chẽ, nghiêm minh, không để lọt những phần tử thoái hóa, biến chất, yếu kém, có sai phạm… tham gia vào Ban Chấp hành T.Ư, để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn. 

Anh hùng LLVTND MAI PHƯỚC LIỆU

(30 Đặng Đình Vân, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng)