Doanh nghiệp, hợp tác xã cựu chiến binh làm chủ thu hút gần 775 nghìn lao động

NDO -

Ngày 6/7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10, khóa VI. Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ; tích cực tham gia xây dựng, phát triển đời sống, kinh tế-xã hội.

0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Theo các báo cáo, trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng 2020-2025, toàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam có hơn 324 nghìn hội viên là đảng viên được bầu đi dự đại hội các cấp; hơn 129 nghìn đảng viên là hội viên được bầu vào cấp ủy; hơn 63 nghìn cán bộ, hội viên được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Trong phòng, chống dịch Covid-19, các cấp Hội đã thành lập hơn 5.700 tổ phòng, chống dịch ở cơ sở với gần 500 nghìn cán bộ, hội viên tham gia qua nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả như: “Cựu chiến binh chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”, “Mỗi cựu chiến binh là một tuyên truyền viên tích cực phòng, chống Covid-19”, “Tổ xung kích cựu chiến binh áo trắng”…

Đáng chú ý, toàn Hội hiện có hơn 8.300 doanh nghiệp, gần 1.700 hợp tác xã, gần 3.500 tổ hợp tác, hơn 186 nghìn trang trại, gia trại… thu hút gần 775 nghìn lao động. Hằng năm, có hàng chục nghìn hội viên cựu chiến binh đạt danh hiệu “Sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp.

Phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo đã cơ bản đạt chỉ tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,01% vào đầu năm 2018, nay giảm còn 2,31%; tỷ lệ hộ cận nghèo cùng kỳ giảm từ 3,49% còn 2,42%; xóa được gần 20 nghìn nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên; xây hơn 13 nghìn nhà tình nghĩa trị giá hơn 506 tỷ đồng cho hội viên.

Thời gian qua, các cấp Hội còn xây dựng, nhân rộng 1.750 mô hình Câu lạc bộ Cựu chiến binh bảo vệ môi trường; ủng hộ gần 2 nghìn tỷ đồng, hơn 4,2 triệu ngày công và hơn 5,7 triệu m2 đất làm đường giao thông nông thôn; tham gia nâng cấp, duy tu hơn 26,7 nghìn km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; tham gia xây, sửa hơn 3 nghìn cây cầu, cống và gần 5,3 nghìn trường, lớp học, cơ sở văn hóa, thể thao; trồng hàng chục nghìn cây xanh, bảo vệ hàng chục nghìn héc-ta rừng.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam cũng phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cơ quan quân sự làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thanh niên, tích cực tham gia các hoạt động ở cơ sở. Đồng thời, tăng cường quan hệ với Liên đoàn Cựu chiến binh thế giới (WVF), Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC); đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch VECONAC các năm 2020, 2021, góp phần nâng cao vị thế của đất nước và Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.