Điểm sàn nhóm ngành sức khỏe lấy từ 19 đến 22 điểm

NDO -

Ngày 25/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2021.

Tại Kỳ thi tôt snghieepj trung học phổ thông năm 2021. Ảnh: THUỶ NGUYÊN
Tại Kỳ thi tôt snghieepj trung học phổ thông năm 2021. Ảnh: THUỶ NGUYÊN

Theo đó, ngưỡng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (hay còn gọi là điểm sàn) từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh nhóm ngành đào tạo sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2021 đối với thí sinh khu vực 3 có điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm ba bài thi môn thi như sau:                     

Điểm sàn nhóm ngành sức khoẻ lấy từ 19 đến 22 điểm  -0
Điểm sàn nhóm ngành sức khoẻ lấy từ 19 đến 22 điểm  -1

Năm 2019, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có chứng chỉ hành nghề là từ 18 đến 21 điểm. Năm 2020, mức này tăng lên lấy từ 19 đến 22 điểm, tuỳ theo từng ngành, và bằng mức điểm của năm 2021.