Đồng bằng sông Cửu Long đóng góp khoảng 65% sản lượng thủy sản xuất khẩu cả nước, nhưng hệ thống logistics phục vụ hoạt động này vẫn còn nhiều hạn chế. (Ảnh: Trần Tuấn)

Hoàn thiện chuỗi dịch vụ logistics cho nông sản đồng bằng sông Cửu Long

Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (World Bank), hằng năm đồng bằng sông Cửu Long có nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu khoảng 18 triệu tấn. Tuy nhiên, vùng còn thiếu các trung tâm logistics trọng điểm và các hệ thống trung tâm vệ tinh, thiếu container rỗng, hệ thống kho và hệ thống cảng biển…