Một công ty địa ốc bị phạt 85 triệu đồng do không công bố tài chính

NDO - Công ty cổ phần Địa ốc P. L. vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định phạt hành chính với mức tiền phạt 85 triệu đồng do không báo cáo, báo cáo sai hạn nhiều tài liệu: báo cáo tài chính; tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu…
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 19/6, ban hành Quyết định số 248/QĐ-XPHC, xử phạt hành chính Công ty cổ phần Địa ốc P. L., số tiền phạt 85 triệu đồng do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công ty cổ phần Địa ốc P. L. không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên 2023, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2023;

Cùng với đó, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2022, Báo cáo tài chính bán niên 2022, Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2021, Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tài chính bán niên 2023, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2023.