Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

NDO -

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về phương án đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Sản xuất theo quy định giãn cách tại công ty Tabuchi (Nhật Bản) tại khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh (Ảnh minh họa: Thái Sơn)..
Sản xuất theo quy định giãn cách tại công ty Tabuchi (Nhật Bản) tại khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh (Ảnh minh họa: Thái Sơn)..

Quy định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Doanh nghiệp còn khó tiếp cận

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH), thời gian qua, nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người lao động, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NĐ-CP ngày 9-4-2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19-10-2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có nội dung quy định về tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thời gian qua được đánh giá còn chậm đến với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam (PCI) năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho hay, trong 12.000 doanh nghiệp được khảo sát, có tới 44% doanh nghiệp trả lời là khó tiếp cận chính sách tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, nhiều đơn vị và doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng, Bộ LĐ-TB và XH dự kiến đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Bộ LĐ-TB và XH cho biết, đối tượng được tạm dừng đóng và quỹ hưu trí và tử tuất là “NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 10% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4 năm 2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương).”

Với đề xuất của Bộ LĐ-TB và XH, người lao động và NSDLĐ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá sáu tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị và tổng thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá 12 tháng.

So với quy định hiện hành, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã nới lỏng điều kiện cho doanh nghiệp, giảm tỷ lệ số lao động ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương từ 20% xuống còn 10%. Thời điểm tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trước khi nộp hồ sơ cũng được điều chỉnh từ “không quá ba tháng” lên “không quá sáu tháng”. Riêng thời gian tạm hoãn vẫn giữ nguyên là không quá 12 tháng.

Khoảng 39 nghìn đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện

Phúc đáp Công văn số 1551/LĐTBXH-BHXH của Bộ LĐ-TB và XH về phương án đề xuất tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng dịch Covid-19, BHXH Việt Nam thống nhất với cơ quan này trình Chính phủ phương án tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

BHXH Việt Nam đồng ý với chủ trương tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 như sau: NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 10% số lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ so với thời điểm tháng 4 năm 2021, đã đóng đủ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đến hết tháng 4 năm 2021 và hoạt động trong các ngành nghề, lĩnh vực: vận tải (hàng không, đường bộ, đường thủy); khách sạn, nhà hàng; du lịch; giáo dục, văn hóa, thể thao hoặc các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc khu làm việc tập trung bị cách ly, phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Các trường hợp còn lại tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19-10-2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP: giảm từ 20% số lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ so với thời điểm tháng 4 năm 2021, đã đóng đủ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đến hết tháng 4 năm 2021.

Theo tính toán của BHXH Việt Nam, đối với điều kiện để được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất như đề xuất trên, dự báo có khoảng 39 nghìn đơn vị, doanh nghiệp với khoảng 1,15 triệu lao động và số tiền tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khoảng 8.450 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 5 năm 2020, Bộ LĐ-TB và XH có công văn hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Tính tới tháng 12 năm 2020, có 755 đơn vị sử dụng lao động được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho 97.626 người lao động, với tổng kinh phí hơn 471,88 tỷ đồng.

Doanh nghiệp được tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết năm 2020

Hướng dẫn tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất với đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Lao động và việc làm