Đẩy mạnh triển khai công tác ngoại giao kinh tế

Chiều 28/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị giao ban về đẩy mạnh triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
0:00 / 0:00
0:00

Ðây là hội nghị đầu tiên trong chuỗi sự kiện dự kiến được tổ chức định kỳ hằng tháng, nhằm đánh giá tình hình thế giới và khu vực, tình hình triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển nhằm tham mưu, đề xuất các phương hướng triển khai, đúng với nhu cầu trong nước và trọng tâm điều hành kinh tế-xã hội của Chính phủ.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định công tác ngoại giao kinh tế đã trở thành nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và yêu cầu các cơ quan đại diện đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu và dự báo chiến lược về kinh tế, theo dõi sát diễn biến kinh tế thế giới và khu vực; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, địa phương thúc đẩy quan hệ với các đối tác nước ngoài; tìm kiếm các địa bàn, lĩnh vực và cơ chế mới để đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu…

Các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện và các thành viên Ban Chỉ đạo Ngoại giao kinh tế tích cực trao đổi đánh giá về triển vọng và những vấn đề lớn đặt ra đối với kinh tế thế giới, chia sẻ thông tin về tình hình sở tại và kinh nghiệm xử lý của các nước đối với những thách thức về ổn định kinh tế vĩ mô; kiến nghị các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư và tận dụng xu hướng dịch chuyển chuỗi, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao; các biện pháp thúc đẩy mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu…