Đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục-đào tạo và các hoạt động của Học viện Lục quân

NDO -

Ngày 18/4, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng đến thăm và làm việc tại Học viện Lục quân (TP Đà Lạt, Lâm Đồng).

Đại tướng Phan Văn Giang trao đổi với giảng viên một số bộ môn về nội dung giảng dạy.
Đại tướng Phan Văn Giang trao đổi với giảng viên một số bộ môn về nội dung giảng dạy.

Phát biểu ý kiến tại buổi thăm và làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những kết quả đạt được của Học viện Lục quân trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; nhất là việc đổi mới trong công tác giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực tiễn. Bộ trưởng Quốc phòng thông tin tình hình quân sự trong nước và quốc tế, mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước; đồng thời, trao đổi những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong công tác giáo dục-đào tạo tại Học viện. 

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, Học viện Lục quân tăng cường hoạt động tham quan diễn tập và nghiên cứu thực tiễn; tiếp tục quán triệt, triển khai, cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị và hướng dẫn của cấp trên về công tác giáo dục-đào tạo, xây dựng Đảng, đề ra các biện pháp thực hiện có hiệu quả phương châm “chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục-đào tạo và các hoạt động của Học viện Lục quân -0
Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra các tài liệu lưu trữ tại thư viện của Học viện Lục quân.

Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh, Học viện phải đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm trong nội dung, chương trình, phương pháp, mục đích và kết quả đào tạo để triển khai thực hiện đạt kết quả tốt; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục-đào tạo và các hoạt động của Học viện; đội ngũ giảng viên phải thường xuyên tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi kiến thức thực tiễn và trình độ ngoại ngữ; nâng cao tỷ lệ giảng viên trình độ tiến sĩ, chức danh giáo sư, phó giáo sư, danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú tương xứng với vị thế Học viện; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. 

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng, Học viện Lục quân tiếp tục phát huy truyền thống “kiên định vững vàng, đoàn kết nhất trí, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”, xứng đáng là trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự uy tín của quân đội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quân đội vững mạnh, củng cố quốc phòng-an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục-đào tạo và các hoạt động của Học viện Lục quân -0
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc với Học viện Lục quân.

Bộ trưởng Quốc phòng giao Bộ Tổng Tham mưu tổng hợp các vấn đề đặt ra từ công tác kiểm tra thực tế để xem xét, xây dựng phương án triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Học viện trong thời gian tới. Đối với các đề xuất của Học viện, Bộ trưởng Quốc phòng giao các bộ phận liên quan của Bộ Quốc phòng xem xét, giải quyết.  

Tại buổi làm việc, thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu đã báo cáo các nội dung kiểm tra, được các đoàn kiểm tra tiến hành tại Học viện vào sáng 18/4.

* Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác đã dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Nhà truyền thống Học viện. Đồng thời, kiểm tra các nội dung theo chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng và theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan; việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của cấp trên về giáo dục-đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học; kiểm tra dự giờ giảng viên.

Đại tướng Phan Văn Giang đã dành nhiều thời gian để trực tiếp kiểm tra công tác giảng dạy tại các giảng đường và trò chuyện với giảng viên, học viên.

Tại đây, Bộ trưởng Quốc phòng đã trao đổi những vấn đề cụ thể, liên quan các nội dung giảng dạy; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình học tập các môn và những nhiệm vụ cụ thể, để các học viên phấn đấu, quyết tâm thực hiện trong thời gian học tập tại Học viện Lục quân. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các học viên tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Học viện Lục quân hiện có 99,2% đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ đại học trở lên; trong đó, 53,5% có trình độ sau đại học. Riêng giảng viên có trình độ sau đại học hơn 74%. Trong những năm qua, Học viện đã chủ động, tích cực đổi mới, xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, nghiên cứu khoa học phù hợp các đối tượng đào tạo; cập nhật kiến thức mới, thực tiễn vào chương trình đào tạo; bảo đảm tính liên thông giữa các bậc học; quan tâm đầu tư, trang bị nhiều thiết bị hiện đại tại giảng đường, phòng điều hành huấn luyện và phòng phương pháp của các khoa; triển khai xây dựng sở chỉ huy diễn tập, giảng đường; công tác nghiên cứu khoa học quân sự được triển khai đúng hướng, bảo đảm tiến độ và chất lượng; kết quả nghiệm thu các đề tài, tài liệu, giáo trình cấp bộ, ngành và cơ sở đạt kết quả tốt; trong đó, có một đề tài cấp Bộ Quốc phòng đạt xuất sắc. Công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, có nhiều giải pháp xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng vững mạnh.