Dầu diesel tăng hơn 600 đồng/lít tại kỳ điều hành ngày 11/4

NDO - Giá xăng biến động không lớn, trong khi giá dầu hỏa và dầu diesel tăng mạnh 500-600 đồng/lít tại kỳ điều hành ngày hôm nay, 11/4.
0:00 / 0:00
0:00
Dầu diesel tăng hơn 600 đồng/lít tại kỳ điều hành ngày 11/4

Sau điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 23.848 đồng/lít (giảm 68 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 973 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 24.821 đồng/lít (tăng 20 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 21.610 đồng/lít (tăng 622 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 21.594 đồng/lít (tăng 579 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.008 đồng/kg (giảm 288 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Ở kỳ điều hành này, Liên bộ Công thương-Tài chính quyết định không trích lập và không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu nêu trên.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ ngày 11/4 đối với mặt hàng tăng giá, không muộn hơn 15 giờ ngày 11/4 đối với mặt hàng giảm giá.