Ðánh đắm Thông báo hạm A-mi-ô Ðanh-vin

Cuối năm 1947, bị thất bại trong cuộc hành quân lên Việt Bắc, thực dân Pháp chuyển hướng từ "đánh nhanh thắng nhanh" sang đánh lâu dài, sử dụng Bảo Ðại để lập chính phủ bù nhìn theo "lý tưởng quốc gia", trao trả độc lập giả hiệu cho Việt Nam.

Nắm được ý đồ của địch, Ty Ðiệp báo Nha Công an Trung ương đã khéo léo đưa các điệp viên Hoàng Ðạo (A13), Kim Sơn (A14) vào hoạt động trong lòng địch. Mặc dù địch có nhiều thủ đoạn kiểm tra thử thách, nhưng các điệp viên của ta đã vượt qua, gây được tín nhiệm cao trong hàng ngũ chỉ huy của cơ quan tình báo quân sự, tình báo chiến lược, Bộ Tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở Ðông Dương, bọn cầm đầu các đảng phái phản động, bọn cầm đầu phản động lợi dụng đạo Thiên Chúa. Các điệp viên của ta đã bố trí một "chiến khu" giả, mở đại hội "đảng Phục Việt" để mời một số tên cầm đầu "Ðại Việt Quốc dân đảng" ra thăm. Pháp và Bảo Ðại đặt nhiều hy vọng vào "đảng Phục Việt". Bảo Ðại phong cho A13 chức "Quốc vụ khanh" và A14 là đại úy "Võ Phòng ngự lâm quân".

Thực dân Pháp có mưu đồ đánh chiếm vùng tự do Thanh - Nghệ - Tĩnh từ lâu. Nay có "chiến khu quốc gia" của "đảng Phục Việt", liền chớp thời cơ để thực hiện mưu đồ đó.

Trong cuộc "hội đàm", trung tướng Alexandrie và thủ lĩnh "đảng Phục Việt" là Hoàng Ðạo (A13) bàn về "giải phóng Liên khu IV", Pháp đã thỏa thuận cung cấp vũ khí, tiền bạc cho chiến khu quốc gia để "đảng Phục Việt" đảm nhiệm cuộc "giải phóng Liên khu IV". Trước tình hình đó, Trung ương có ý kiến: "không nên gây cho Pháp một ảo tưởng ở vùng hậu phương của ta lại có một lực lượng ly khai chống lại kháng chiến". Do đó, cần kết thúc hoạt động của tổ điệp báo.

Thực hiện ý kiến của Trung ương, ngày 26-9-1950, Ty Ðiệp báo Nha Công an Trung ương chỉ đạo Tổ điệp báo điều được ba tên cầm đầu phản động là Ðinh Xuân Cầu, Nguyễn Văn Hưởng (Trung ương Ðại Việt) và Nguyễn Quang Minh (Trung ương Quốc dân đảng) ra vùng tự do Thanh Hóa để bắt, khai thác và trừng trị, đồng thời tổ chức đánh đắm Thông báo hạm A-mi-ô Ðanh-vin của Pháp. Lúc 3 giờ sáng ngày 27-9-1950, Tổ điệp báo gồm các đồng chí Hoàng Ðạo (A13), Kim Sơn (A14), Nguyễn Thị Lợi (A16) đóng vai "vợ Quốc vụ khanh Hoàng Ðạo" và đồng chí Hải (A15) mang va-li có chứa 30 kg thuốc nổ ra khơi, lên Thông báo hạm để ra Hà Nội. Sau khi bố trí xong va-li thuốc nổ, các đồng chí trong tổ chia tay chị Lợi ở lại.

Sau 30 phút, thông báo hạm A-mi-ô Ðanh-vin chạy trên biển đã bị nổ tung, 200 lính và sĩ quan Pháp (trong đó có một trung tá, hai đại úy, tám trung úy) cùng hàng trăm tấn vũ khí, quân trang, quân dụng bị nhấn chìm xuống vùng biển Sầm Sơn (Thanh Hóa). Ðồng chí Nguyễn Thị Lợi, một chiến sĩ điệp báo đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Ngày 11-6-1951, chị đã được Ðảng, Nhà nước truy tặng Huân chương Quân công hạng Ba. Ngày 3-8-1995, chị được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.