Đắk Nông khai trương Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh

Ngày 11/11, tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông tổ chức Khai trương Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh (IOC).
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông và các đại biểu tham dự khai trương Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh Đắk Nông.
Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông và các đại biểu tham dự khai trương Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh Đắk Nông.

Việc xây dựng Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh nhằm phục vụ cho sự hình thành đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước, thúc đẩy nền kinh tế-xã hội phát triển bền vững

Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông gồm 7 phân hệ được đặt tại tòa nhà Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông. Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông IOC là bộ não giúp điều hành, giám sát tập trung toàn bộ các hoạt động của hệ thống chức năng đô thị thông minh.

Thông qua IOC sẽ cho phép tổng hợp tất cả các nguồn thông tin, dữ liệu của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, cung cấp cái nhìn tổng thể theo thời gian thực đối với các tài sản, dịch vụ thông minh. Qua đó, giúp lãnh đạo các cấp của tỉnh có khả năng giám sát, điều hành, hỗ trợ chỉ huy và quản lý chất lượng dịch vụ do tỉnh cung cấp một cách tổng thể, có khả năng phân tích dữ liệu lớn và hỗ trợ ra quyết định, mang đến hiệu quả, cơ hội phát triển các ngành, lĩnh vực và kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Trung tâm hỗ trợ công tác điều hành, cung cấp thông tin và phối hợp các đơn vị liên quan xử lý các vụ việc, tình huống cần được giải quyết của tỉnh.

Hiện tại, hệ thống có khả năng giảm sát và quản lý từ tổng quan đến chi tiết từng tình huống ở các lĩnh vực thống kê các số liệu, chỉ tiêu về tình hình kinh tế-xã hội; thống kê, giám sát thông tin ngành y tế; thống kê, giám sát thông tin ngành giáo dục; thực hiện giám sát lĩnh vực môi trường; giám sát hành chính công; giám sát phản ánh hiện trường và giám sát về tình hình an ninh trật tự, hệ thống thực hiện camera trí tuệ nhân tạo giám sát đô thị trực tiếp.