Đắk Lắk giải ngân cho những lao động đầu tiên vay vốn ưu đãi theo Nghị quyết số 11

NDO -

Sáng 29/4, Giám đốc Ngân hàng Chính sách-xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tử Ân cho biết, trong 2 ngày 28 và 29/4, đơn vị đã tiến hành giải ngân được gần 5 tỷ đồng cho những lao động đầu tiên vay vốn ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách-xã hội huyện Cư M’gar hướng dẫn người lao động làm thủ tục vay vốn ưu đãi theo Nghị quyết 11.
Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách-xã hội huyện Cư M’gar hướng dẫn người lao động làm thủ tục vay vốn ưu đãi theo Nghị quyết 11.

Cụ thể, Ngân hàng Chính sách-xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Lắk đã giải ngân cho 83 lao động vay ưu đãi với số tiền 4,215 tỷ đồng theo chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP và Nghị định 74/2019/NĐ-CP; giải ngân cho 3 hộ vay ưu đãi với số tiền 635 triệu đồng chương trình nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP và giải ngân cho 10 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn vay ưu đãi 100 triệu đồng để mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến theo Quyết định 9/2022/QĐ-TTg.

Sau khi giải ngân, Ngân hàng Chính sách, xã hội tỉnh sẽ phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát và tư vấn, hướng dẫn để các đối tượng vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả, góp phần giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Được biết, tỉnh Đắk Lắk được Trung ương phân bổ hơn 71 tỷ đồng để triển khai 3 trong số 5 chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP, trong đó cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP và Nghị định 74/2019/NĐ-CP là 50 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP là 20 tỷ đồng và cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định 9/2022/QĐ-TTg là 1,1 tỷ đồng.

Theo Giám đốc Ngân hàng Chính sách-xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tử Ân, đến thời điểm hiện nay đơn vị đã rà roát nhu cầu và tiến hành các bước cơ bản thiết lập hồ sơ cho vay được khoảng 715 hồ sơ, với số tiền là 37 tỷ đồng, đơn vị sẽ phấn đấu giải ngân xong trước ngày 30/6 tới; số còn lại sẽ tiếp tục rà soát, tiếp nhận hồ sơ để thực hiện cho vay theo kế hoạch được giao.