Đại tướng Phan Văn Giang dự Hội nghị Tùy viên Quốc phòng lần thứ XIX

Sáng 16/6, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dự Hội nghị Tùy viên Quốc phòng lần thứ XIX, do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: mod.gov.vn)
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: mod.gov.vn)

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, ghi nhận thành tích tiêu biểu của các cơ quan Tùy viên Quốc phòng thời gian qua đã chủ động khắc phục khó khăn, bám sát tình hình và sự chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ công tác tùy viên quốc phòng; góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại và tăng cường hợp tác quốc phòng trên cả bình diện song phương và đa phương; xây dựng lòng tin chiến lược trong khu vực ASEAN và nâng tầm Việt Nam trên trường quốc tế với những sáng kiến, đóng góp vì hòa bình, ổn định chung. 

Đồng chí nhấn mạnh, lực lượng Tùy viên Quốc phòng là thành phần quan trọng trong thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng, vì vậy, cần phải quán triệt và thực hiện đúng quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách ngoại giao, đối ngoại của Đảng, Nhà nước; kiên định, nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa. 

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tùy viên quốc phòng, bảo đảm vững vàng về chính trị, có tư duy chiến lược, nghiệp vụ sắc sảo, ngoại ngữ tinh thông, nắm chắc tình hình; nâng cao chất lượng tham mưu trên mọi lĩnh vực, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng, đưa các lĩnh vực hợp tác đã được xác định ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất, nhất là hợp tác về quân sự quốc phòng, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại...