Đại học Quốc gia Hà Nội tăng hạng, đứng vị trí 11 Đông Nam Á trong xếp hạng Webometrics

NDO - Theo bảng xếp hạng đánh giá năng lực chuyển đổi số và công bố quốc tế của các trường đại học thế giới Webometrics lần thứ nhất năm 2023 vừa được công bố, Đại học Quốc gia Hà Nội tăng 97 bậc, đứng ở vị trí 137 châu Á và thứ 11 Đông Nam Á.
0:00 / 0:00
0:00
Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở tại Hòa Lạc)
Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở tại Hòa Lạc)

Thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, ngày 1/2, Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) công bố bảng xếp hạng Webometrics lần thứ nhất năm 2023. Theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội tăng 97 bậc so với bảng xếp hạng tháng 8/2022, từ vị trí thứ 758 lên 661 thế giới.

Webometrics là bảng xếp hạng đánh giá năng lực chuyển đổi số và sự xuất sắc về công bố quốc tế trên hệ thống Scopus và Google Scholar của các cơ sở giáo dục đại học trên toàn thế giới.

Các tiêu chí xếp hạng gồm: Chỉ số Impact (Mức độ ảnh hưởng) có trọng số 50%, đo lường mức độ lan tỏa của website và nguồn tài nguyên số của cơ sở giáo dục đại học; Chỉ số Excellence (Sự xuất sắc) có trọng số 40%, đo lường trong 10% số bài báo được trích dẫn nhiều nhất trong 27 lĩnh vực xuất bản của Scopus; Chỉ số Openness (Độ mở học thuật) có trọng số 10%, đo lường số trích dẫn của 310 tác giả hàng đầu của các cơ sở giáo dục đại học trên hệ thống Google Scholar.

Xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam đợt tháng 1/2023:

Đại học Quốc gia Hà Nội tăng hạng, đứng vị trí 11 Đông Nam Á trong xếp hạng Webometrics ảnh 1

Top 10 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong bảng xếp hạng Webometrics tháng 1/2023

(Nguồn: https://www.webometrics.info)

Trong kỳ xếp hạng này, Webometrics vẫn duy trì phương pháp xếp hạng như ở kỳ tháng 8/2022.

Cụ thể, tiêu chí Visibility (Mức độ ảnh hưởng) có trọng số cao nhất (50%), tiếp theo là tiêu chí Excellence (Sự xuất sắc) có trọng số 40% và tiêu chí Transperency (Độ mở học thuật) có trọng số 10%.

Tuy nhiên, trong kỳ xếp hạng này, tiêu chí Transperency đo lường số trích dẫn của 310 tác giả hàng đầu của các cơ sở giáo dục đại học trên hệ thống Google Scholar thay vì 210 tác giả hàng đầu như các kỳ xếp hạng trước.

Đại học Quốc gia Hà Nội tăng hạng, đứng vị trí 11 Đông Nam Á trong xếp hạng Webometrics ảnh 2

Vị trí xếp hạng của Đại học Quốc gia Hà Nội trên Webometrics tháng 1/2023 trong khu vực Đông Nam Á

(Nguồn: https://www.webometrics.info)

Theo Đại học Quốc gia Hà Nội, sự gia tăng vượt bậc của tiêu chí Visibility (Mức độ ảnh hưởng) - từ xếp hạng 656 lên hạng 431 của Đại học Quốc gia Hà Nội cho thấy sự gia tăng phạm vi ảnh hưởng của hệ thống tài nguyên số trực tuyến và website của đơn vị này đối với cộng đồng học thuật trong nước và quốc tế.