Đà Nẵng: Hơn 212 tỷ đồng chi trả trợ cấp thất nghiệp

NDO -

Trong bảy tháng đầu năm 2021, TP Đà Nẵng có hơn 11.500 người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đà Nẵng đã chi trả 212,2 tỷ đồng tiền trợ cấp thất nghiệp, bình quân hơn 3,6 triệu đồng/người và bình quân 4,56 tháng/người.

Giới thiệu đào tạo nghề tại phiên chợ việc làm (Thời điểm trước ngày 27/4).
Giới thiệu đào tạo nghề tại phiên chợ việc làm (Thời điểm trước ngày 27/4).

Theo đó, trong 11.513 người nộp hồ sơ thì có 11.165 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ngành nghề có người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều là ngành nhà hàng - khách sạn - du lịch với 2.280 người (chiếm 19,8 %). Tiếp đến là ngành may - giày da - dệt nhuộm với 1.131 người (chiếm 9,8%).

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng đã triển khai hướng dẫn người lao động làm thủ tục qua các phương tiện điện thoại, Zalo, email… theo quy định và hạn chế đi lại để thực hiện tốt các biện pháp cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Người lao động nộp hồ sơ qua đường bưu điện. Nhân viên Trung tâm tiếp nhận, lập thủ tục và liên hệ người lao động qua điện thoại để bổ sung thông tin (nếu có), thông báo thời hạn trả quyết định hưởng.

Trung tâm cũng duy trì sử dụng công nghệ thông tin (web, Zalo, email, facebook, điện thoại) để thực hiện công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và thực hiện thủ tục bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ người lao động.

Người lao động có thể tìm hiểu về thông tin việc làm qua thông báo việc làm hằng tháng, và tải mẫu hồ sơ và gửi qua email, Zalo đến các văn phòng của Trung tâm nơi người lao động nộp hồ sơ.

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Thành cho biết, Trung tâm vẫn duy trì và đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động nhằm giúp người lao động tìm kiếm được việc làm mới. Tư vấn nghề, các lớp học nghề, hỗ trợ người lao động nâng cao kỹ năng nghề, học nghề mới thay đổi công việc, hoặc tự tạo việc làm cho bản thân sau khi thành phố hết phong toả.