Cử tri tin tưởng vào tân Chủ tịch nước

Sáng 22/5, với 472/473 Đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị Quyết bầu đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Theo dõi kết quả công tác nhân sự, cử tri, nhân dân cả nước hết sức vui mừng, phấn khởi và tin tưởng vào tân Chủ tịch nước.