Công ty cổ phần Tập đoàn GCL bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

NDO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn GCL, số tiền 85 triệu đồng, do không công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với nhiều tài liệu: báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị công ty...
0:00 / 0:00
0:00

Ngày 21/11/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 398/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với

Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn GCL (địa chỉ tại tầng 1 tòa nhà Sunrise Building II, khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 398/QĐ-XPVPHC, số tiền phạt 85 triệu đồng, đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021;

Không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HNX đối với Báo cáo thường niên năm 2021;

Công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX đối với Báo cáo tài chính quý I/2022.

Công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với: Báo cáo tài chính quý 2/2020, Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2020, Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020.