Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai bị phạt 245 triệu đồng

NDO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, tổng số tiền phạt lên tới 245 triệu đồng, do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông; công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung…
0:00 / 0:00
0:00

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 15/8/2022, đã ban hành Quyết định số 578/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (địa chỉ tại 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai), cụ thể:

- Phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông.

Trước đó, trong năm 2021, Công ty có khoản giao dịch cho vay với bên liên quan là cổ đông cá nhân.

- Phạt tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Báo cáo tài chính năm 2021 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán) và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0201/21/NQHĐQT-HAGL ngày 2/1/2021 thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan, nhóm công ty liên quan trong năm 2021).

- Phạt tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Trước đó, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của Công ty chưa trình bày đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2021.

Tổng số tiền phạt đối với Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai là 245 triệu đồng.