Công nhận đạt tiêu chuẩn 547 giáo sư, phó giáo sư năm 2013

NDO - ND - Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước Phạm Vũ Luận vừa ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013 cho 547 nhà giáo. Trong đó, có 56 nhà giáo đạt chuẩn chức danh GS và 491 nhà giáo đạt chuẩn chức danh PGS.

Trong số các ngành chuyên môn, ngành y học có số nhà giáo được công nhận đạt chuẩn GS, PGS cao  nhất (gồm 13 GS và 74 PGS). Trong số GS và PGS được công nhận năm 2013, nhà giáo Trần Ðình Hòa, sinh năm 1970, chuyên ngành Thủy lợi của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam được công nhận chức danh GS trẻ tuổi nhất; nhà giáo Lê Anh Vinh, sinh năm 1983, ngành toán học của Trường đại học Giáo dục (Ðại học Quốc gia Hà Nội) là PGS trẻ tuổi nhất.

PV