Công bố Quyết định về công tác cán bộ của Đà Nẵng

NDO -

Sáng 24-11, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y kết quả bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 và các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. 

Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng các đồng chí được phân công nhiệm vụ mới.
Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng các đồng chí được phân công nhiệm vụ mới.

Dự lễ có đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng và đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Theo Quyết định của Ban Bí thư,  Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng có 10 thành viên, đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025; Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cũng công bố các quyết định về việc điều động, phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên BTV.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận được điều động đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Võ Công Chánh,  Ủy viên BTV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy đến nhận công tác tại Ban Nội chính Thành ủy, giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND thành phố đến nhận công tác tại Ban Dân vận Thành ủy, giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

Phát biểu tại lễ công bố các Quyết định, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, bộ máy lãnh đạo chủ chốt ở Đà nẵng đã được củng cố, kiện toàn, là bước tạo đà quan trọng để Đà Nẵng có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.