Thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid 19

Thứ Ba, 18-01-2022, 16:46
Thanh tra Chính phủ họp triển khai công tác thanh tra.

Ngày 18/1, Thanh tra Chính phủ cho biết, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong vừa có Văn bản số 71 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế, UBND thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; hướng dẫn các bộ, ngành và UBND 61 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương giao Thanh tra bộ, ngành, tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch  Covid 19 và báo cáo kết quả thanh tra về Thanh tra Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thanh tra chính phủ nêu rõ: Đây là nhiệm vụ rất quan trọng mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao cho Thanh tra chính phủ và ngành thanh tra. 

Do đó, để thực hiện thanh tra đầy đủ nội dung, kịp thời, đúng pháp luật, thống nhất về thời gian, thời điểm thanh tra trên phạm vi cả nước, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch  Covid 19. 

Khẩn trương nắm tình hình, xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra, ra quyết định thanh tra, phê duyệt kế hoạch và triển khai thanh tra ngay trong tháng 1/2022;  tùy theo quy mô, tính chất phức tạp, các bộ ngành địa phương có thể thành lập 1 hoặc nhiều đoàn thanh tra.

Thanh tra Chính phủ đề nghị: Kết thúc thanh tra, kịp thời ban hành kết luận thanh tra, trong đó, phải kết luận rõ vi phạm pháp luật, dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng (nếu có), nguyên nhân. trách nhiệm và biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì kịp thời chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thanh tra gửi Thanh tra Chính phủ trước ngày 15/3/2022 để tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thanh tra trên phạm vi cả nước để trình Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cũng đã ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác đôn đốc, tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19. 

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 cho các vụ, cục thuộc Thanh tra Chính phủ và Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh theo đề cương hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc hoạt động thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra theo đúng mục đích, yêu cầu, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đề ra; chỉ đạo việc tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả thanh tra trên phạm vi toàn quốc trình Tổng Thanh tra Chính phủ; giúp Tổng Thanh tra Chính phủ xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Tổ Công tác có nhiệm vụ tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trên; giúp Ban Chỉ đạo tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc để báo cáo Ban Chỉ đạo và giúp Ban Chỉ đạo xây dựng báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ.

SONG LINH