Công bố lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn tại Đà Nẵng

NDO - Ngày 26/8, tại Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Đà Nẵng và Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức Hội thảo công bố, chia sẻ lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Hiện nay, một số ngành/lĩnh vực kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã quan tâm đến thiết kế theo nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn từ trước. Trong giai đoạn 2015-2019, Khu công nghiệp Hòa Khánh được lựa chọn để thí điểm xây dựng khu công nghiệp sinh thái.

Tính đến hết năm 2020, toàn thành phố có 2.529 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt 81,7 MWp. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, như: đầu tư sản xuất gạch không nung; các công ty đã có những giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và mang lại hiệu quả cao; các doanh nghiệp và dự án khởi nghiệp thực hành theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, trên địa bàn thành phố đến nay đã có hơn 37 mô hình gắn với tiêu dùng xanh được triển khai thực hiện như: Thùng thu gom pin thải; Mái nhà xanh; Trồng chuối lấy lá; Điểm tập kết rác văn minh; Khu dân cư tự quản về môi trường; Tổ thân thiện môi trường; Thôn không rác; Trường học không rác...

Công bố lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn tại Đà Nẵng ảnh 1
Các mô hình thu gom rác tái chế tại Đà Nẵng nhận được sự hưởng ứng của người dân.

Thành phố đã ban hành nhiều đề án, quy định và kế hoạch hành động quan trọng có liên quan và tác động trực tiếp đến lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là Đề án Xây dựng Đà Nẵng: Thành phố môi trường giai đoạn 2008-2020 và 2021-2030. Đến nay, đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng làm tiền đề thuận lợi để phát triển kinh tế tuần hoàn.

Theo đó, lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn được thành phố Đà Nẵng thực hiện đến năm 2030. Được chia làm các giai đoạn: Khởi động (2022-2025) nhấn mạnh đến công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng và chuẩn bị tiền đề ban đầu để bước vào giai đoạn phát triển.

Giai đoạn Phát triển (2025-2030) bắt đầu hành động và triển khai các dự án thí điểm trong các lĩnh vực ưu tiên gồm: quản lý chất thải rắn; nguyên liệu; năng lượng; khu công nghiệp sinh thái; tuần hoàn lương thực thực phẩm; tuần hoàn nước và công dân tiêu dùng xanh.

Từ năm 2030, kinh tế tuần hoàn trở thành xu hướng chủ đạo. Các dự án/chương trình thí điểm được đánh giá và mở rộng sang các ngành/lĩnh vực còn lại. Đến cuối năm 2045, thành phố cơ bản đạt được các tiêu chí của một thành phố tuần hoàn.

Một số mục tiêu cụ thể đạt được đến năm 2030: Có 2-3 khu công nghiệp sinh thái; 50 công trình xây mới thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả; 85% chất thải rắn được xử lý bằng các công nghệ tiên tiến; 100% hộ dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn; xây dựng 2 nhà máy tái chế, compost; từ 3.200-3.500 người có việc làm tạo ra từ các hoạt động dựa trên mô hình kinh tế tuần hoàn; tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm tăng lên 20%; 100% số lượng sản phẩm của thành phố được dãn nhãn sinh thái, năng lượng…

Với sự đồng hành của UNDP, Đà Nẵng trở thành thành phố đầu tiên của Việt Nam xây dựng lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn.