Chuyển nguồn hơn 5 nghìn tỷ đồng cho 24 địa phương tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19

NDO - Theo báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội xem xét, 24 địa phương sẽ được chuyển nguồn hơn 5 nghìn tỷ đồng ngân sách địa phương được bố trí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 nhưng chưa sử dụng hết sang niên độ ngân sách năm 2022 để các địa phương này tiếp tục chi cho công tác phòng, chống dịch theo đúng quy định, không sử dụng cho mục đích khác.
0:00 / 0:00
0:00

Chiều 7/1, tiếp tục Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội nghe Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022.

Trình Quốc hội xem xét, quyết định chuyển nguồn

Chuyển nguồn hơn 5 nghìn tỷ đồng cho 24 địa phương tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 ảnh 1

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình về việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, căn cứ quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 86 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 30 về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Chính phủ đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, tổng hợp các khoản kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 còn dư dự toán, không thuộc các trường hợp đương nhiên được chuyển nguồn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và địa phương có nhu cầu tiếp tục sử dụng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong năm 2022.

Trên cơ sở tổng hợp 24/54 địa phương, Bộ trưởng Tài chính nêu rõ, căn cứ quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết số 30 của Quốc hội, Chính phủ trình Quốc hội cho phép 24 địa phương được chuyển nguồn số kinh phí 5.016,7 tỷ đồng ngân sách địa phương được bố trí chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 nhưng chưa sử dụng hết sang niên độ ngân sách năm 2022 để các địa phương này tiếp tục chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong năm 2022 theo đúng quy định, không sử dụng cho mục đích khác.

Báo cáo thẩm tra việc chuyển nguồn kinh phí này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết, theo quy định tại khoản 3 của Nghị quyết số 30, Quốc hội đã ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định đối với các nhiệm vụ chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhưng chỉ được thực hiện cho đến hết ngày 31/12/2022. Đến nay, ngày 7/1/2023, đã hết thời hạn Quốc hội cho phép ủy quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định nội dung này.

Vì vậy, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022 là cần thiết.

Hủy dự toán đối với số chuyển nguồn không thực hiện

Chuyển nguồn hơn 5 nghìn tỷ đồng cho 24 địa phương tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 ảnh 2

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022.

Về nội dung cụ thể, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cho biết, theo Tờ trình của Chính phủ, 24/54 địa phương có đề xuất chuyển nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 là 5.016,674 tỷ đồng đã được bố trí trong dự toán để chi cho phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 sang niên độ ngân sách năm 2022 để chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong năm 2022.

Ủy ban Tài chính, Ngân sách nhận thấy, việc bố trí nguồn cho công tác phòng, chống dịch năm 2022 là cần thiết, do đó nhất trí với Tờ trình của Chính phủ cho phép chuyển nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 sang niên độ ngân sách năm 2022 với số tiền là 5.016,674 tỷ đồng của 24 địa phương và hủy dự toán đối với số chuyển nguồn không thực hiện, giải ngân đến hết niên độ ngân sách Nhà nước năm 2022.

Đối với các địa phương chưa có báo cáo về tình hình kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 còn dư, đề nghị thực hiện đúng quy định pháp luật, cắt giảm, hủy dự toán kinh phí ngân sách địa phương còn dư theo quy định. Các địa phương bảo đảm tự sắp xếp, cân đối nguồn lực để thực hiện, không bổ sung ngân sách Trung ương thực hiện nhiệm vụ này.

Để bảo đảm đủ cơ sở pháp lý, phù hợp với thực tiễn, Ủy ban Tài chính, Ngân sách kiến nghị Quốc hội cho phép chuyển nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 sang niên độ ngân sách năm 2022 với số tiền là 5.016,7 tỷ đồng của 24 địa phương và bổ sung nội dung này vào Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan.

Đây cũng là các nội dung được Quốc hội tiếp tục thảo luận trong phiên thảo luận ở tổ chiều cùng ngày.