Kết quả thư bạn đọc

Chuyển đơn của ông Nguyễn Thu Lai đến UBND huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội để chỉ đạo giải quyết

NDO - Báo Nhân Dân phản ánh nội dung đơn của ông Nguyễn Thu Lai (trú tại thôn Nội Hợp, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội), khiếu nại về việc nhiều hộ gia đình xây dựng nhà kiên cố trên khu đất Xi-Ao Mái thuộc thôn Nội Hợp, xã Nam Phong, nhưng chính quyền xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên không ngăn chặn, yêu cầu phá dỡ mà chỉ thực hiện với gia đình ông, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích chính đáng của gia đình ông Lai.
0:00 / 0:00
0:00

Về nội dung này, Báo Nhân Dân vừa nhận được được văn bản trả lời số 1163/PC-BTCD ngày 4/8/2022 của Ban Tiếp công dân TP Hà Nội, nội dung chính như sau: Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 791/TTr-TDXLĐT ngày 1/8/2022 chuyển văn bản của Báo Nhân Dân đến UBND Thành phố có nội dung liên quan đến xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng đối với ông Nguyễn Thu Lai tại thôn Nội Hợp, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Căn cứ quy định tại Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, Ban Tiếp công dân Thành phố chuyển nội dung đơn nêu trên đến Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên để chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật; thông tin tới Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND Thành phố và Ban Tiếp công dân Thành phố kết quả và phản hồi kết quả giải quyết tới Báo Nhân Dân theo quy định.Thư