Kết quả thư bạn đọc:

Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thái đến Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất

NDO - Báo Nhân Dân nhận được công văn số 1862/PC-BTCD ngày 17/11/2022 của UBND Thành phố Hà Nội trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thái, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, tố cáo một số lãnh đạo thị trấn Liên Quan cố tình giải quyết sự việc gia đình bà thiếu công tâm, không đúng quy định của pháp luật… dẫn đến việc gia đình không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm ảnh hưởng cuộc sống của gia đình bà.
0:00 / 0:00
0:00
Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thái đến Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất

Báo Nhân Dân nhận được công văn số 1862/PC-BTCD ngày 17/11/2022 của UBND Thành phố Hà Nội trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thái, trú tại số 11, ngõ 73, thôn Chi Quan 2, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, tố cáo một số lãnh đạo thị trấn Liên Quan cố tình giải quyết sự việc gia đình bà thiếu công tâm, không đúng quy định của pháp luật… dẫn đến việc gia đình bà Thái không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm ảnh hưởng cuộc sống của gia đình bà.

Căn cứ quy định Luật Tố cáo, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ, Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn và thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Ban Tiếp công dân thành phố chuyển đơn của công dân đến Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất để kiểm tra, giải quyết trả lời công dân theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất thông báo kết quả giải quyết về Ban Tiếp công dân thành phố để theo dõi, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND thành phố.