Chưa thu hút được nhiều người tài

Báo cáo với HĐND thành phố Hồ Chí Minh về kết quả thu hút nhân tài của UBND thành phố mới đây cho thấy, ba năm qua, thành phố chỉ thu hút được 5 chuyên gia, nhà khoa học theo chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực trong giai đoạn 2019-2022. Con số này còn “khiêm tốn” đối với một đô thị lớn, nhiều lĩnh vực mũi nhọn, có tiềm năng phát triển về mọi mặt: văn hóa, kinh tế, dịch vụ... Yêu cầu đặt ra cho thành phố hiện nay là chính sách huy động “chất xám”, người tài và nguồn lực càng phải được chú trọng và dành sự quan tâm nhiều hơn nữa.

Lý giải nguyên nhân người tài đến với thành phố còn rất ít, Sở Nội vụ thành phố cho rằng, do nhu cầu của các cơ quan, đơn vị rất đa dạng, thay đổi theo yêu cầu thực tiễn, trong khi quy trình thu hút theo hướng công khai, minh bạch đòi hỏi nhiều thời gian. Ngoài ra, do tác động của đại dịch Covid-19 nên một số trường hợp gặp khó khăn về di chuyển, không thể tham gia phỏng vấn.

Có rất nhiều chính sách ưu việt, đặc thù được UBND thành phố Hồ Chí Minh áp dụng nhằm thu hút và khuyến khích người tài chia sẻ và cống hiến chuyên môn, kinh nghiệm để xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp, sáng kiến đổi mới, công trình đặc biệt. UBND thành phố nhìn nhận, thời gian qua chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đã tạo động lực mới trong phát triển các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, công nghệ cao của thành phố.

Tuy nhiên, để chính sách ưu việt, đặc thù của thành phố thật sự thu hút nhân tài hiến kế, cống hiến cho thành phố phát triển ở tầm cao mới, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý chia sẻ: Cơ chế tuyển dụng, “đầu bài” cần đi đôi với sản phẩm, đề tài ý tưởng, sáng chế, sáng tạo cụ thể; không nên áp dụng chung cho mọi đối tượng, mọi thành phần. Các sở, ngành chuyên môn cần chủ động đưa ra những lĩnh vực then chốt mà thành phố cần đột phá để đặt hàng các chuyên gia, nhà khoa học xây dựng nội dung, chương trình hành động, góp ý theo hướng chuyên sâu, thiết thực, mang tính ứng dụng.

Một yếu tố rất quan trọng, để có được nhân tài, thành phố phải thường xuyên tổ chức cuộc thi ý tưởng khoa học, sáng chế, sáng tạo toàn quốc áp dụng cho mọi thành phần, mọi lứa tuổi. Chính sách thu hút nhân tài cần tạo sự chủ động hơn cho cơ sở, đơn vị cũng như góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực cho các chuyên gia yên tâm công tác, góp phần phát huy sức mạnh tri thức, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố và cả nước.